Cầu Giấy cưỡng chế GPMB dự án tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex

UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa thông tin vào ngày 12-13/6, sẽ thực hiện công tác GPMB dự án xây dựng tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex tại ô đất A1.2, đường Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo thông tin từ UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội, vào ngày 18/5/2018, đã phê duyệt Kế hoạch số 130/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với phần còn tồn tại của dự án chưa bàn giao mặt bằng vào ngày 12/6 và 13/6/2018.

Khu vực ban dự án.

Trong quá trình thực hiện GPMB dự án, UBND quận nhận được một số đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của một số hộ đang sử dụng đất nằm trong chỉ giới GPMB dự án gửi đến các cơ quan chức năng. Dự án Toà nhà hỗn hợp Constrexim tại ô đất có ký hiệu A1-2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội không phải là dự án chuyển tiếp, không phải là dự án Nhà nước thu hồi đất vì mục đích an ninh quốc gia, lợi ích công cộng mà là dự án kinh doanh, thương mại do đó chủ đầu tư dự án phải thỏa thuận bồi thường về đất với người bị thu hồi đất theo Điều 73 Luật Đất đai năm 2013. Việc UBND quận Cầu Giấy ban hành thông báo thu hồi đất đối với các hộ là không đúng quy định pháp luật.

UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều buổi đối thoại, giải thích và có các văn bản trả lời các hộ gia đình. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có văn bản giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Hưng liên quan đến thủ tục thu hồi đất của dự án. UBND Thành phố đã có văn bản kết luận nội dung tố cáo của một số công dân ở tổ 19, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy có liên quan đến thủ tục thu hồi đất tại dự án.

Đó là tại thời điểm thực hiện GPMB dự án theo Luật đất đai năm 2003, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và Thành phố Hà Nội có liên quan (trước ngày 01/7/2014).

Khu vực chuẩn bị cưỡng chế.

Các dự án phát triển kinh tế trong khu đô thị hiện có gồm dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản, … Các dự án phát triển kinh tế trong khu vực mở rộng khu đô thị hiện có hoặc khu đô thị mới gồm toàn bộ các dự án kinh tế (không phân biệt quy mô, loại hình) được thể hiện trong quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chung xây dựng đô thị hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, căn cứ các văn bản pháp lý của dự án và theo các quy định nêu trên thì dự án thuộc đối tượng được áp dụng hình thức nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai 2003.

Còn tại thời điểm thực hiện GPMB dự án theo Luật đất đai năm 2013, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và Thành phố Hà Nội có liên quan (sau ngày 01/7/2014).

Ông Trần Đông Dực (người đứng) - Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy thông tin với báo chí về vụ việc.

Đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhưng không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 mà đã lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp vào danh mục dự án cần thu hồi đất để trình Hội đồng nhân dân thông qua trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất. Trình tự thủ tục thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản này thực hiện theo quy định tại Điều 69 của Luật đất đai…”

Như vậy, căn cứ theo các quy định trên, Dự án đầu tư Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex tại ô đất ký hiệu A1-2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy nằm trong danh mục thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05/12/2017, nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Cầu Giấy được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 12/01/2018, đủ điều kiện để áp dụng hình thức nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy định .

UBND quận Cầu Giấy, Hội đồng BTHT&TĐC dự án đã tổ chức nhiều buổi họp để đối thoại, vận động, giải thích; đồng thời trả lời bằng văn bản nhưng các hộ vẫn không chấp hành bàn giao mặt bằng theo quy định. Căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Đồng thời UBND quận Cầu Giấy có các Văn bản số: 345/BC-UBND ngày 29/9/2017, số 403/BC-UBND ngày 31/10/2017, số 144/BC-UBND ngày 24/4/2018 báo cáo UBND Thành phố cho phép quận Cầu Giấy được tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định đối với các phương án còn tồn tại nêu trên.

Ngày 01/02/2018 UBND Thành phố cũng đã có văn bản số 19/KL-UBND Kết luận nội dung tố cáo của một số công dân ở tổ 19, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy có liên quan đến thủ tục thu hồi đất tại dự án; Đồng thời, UBND Thành phố có các văn bản: số 11030/VP-ĐT ngày 21/11/2017, số 3337/VP-ĐT ngày 10/5/2018 cho phép UBND quận Cầu Giấy tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án theo thẩm quyền và quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

Chính vì vậy, vào ngày 18/5/2018, UBND quận Cầu Giấy đã phê duyệt Kế hoạch số 130/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 14 phương án còn tồn tại của dự án chưa bàn giao mặt bằng vào ngày 12/6 và 13/6/2018.

TIN LIÊN QUAN
Sông Mã
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều