Câu lạc bộ Trí thức Bình Phước thông báo nhanh Nghị quyết Trung ương 6

Hiền Anh

Ngày 1/11, Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị thông báo nhanh Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12.
Đội ngũ trí thức của CLB Trí thức tham gia hội nghị thông tin về Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII. Ảnh báo Bình Phước

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức thông báo nhanh về thời gian, thành phần và những nội dung trọng tâm, điểm mới trong Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12.

Theo đó, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) bàn về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; đề án “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; đề án “Về công tác dân số trong tình hình mới”; đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”; đề án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; về công tác cán bộ…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet