Chấm điểm xã, phường, thị trấn về công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Ngày 3/10, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và xã hội) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chí chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTƯMTTQVN ngày 17 tháng 11 năm 2005 “Quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động, phân loại, đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm và Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 28 tháng 8 năm 2008 ban hành “Các tiêu chí phân loại, chấm điểm đánh giá và biểu thống kê báo cáo về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm” (sau đây gọi chung là NQLT 01), là các quy định vừa hướng dẫn thực hiện, vừa là công cụ chấm điểm, đánh giá công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại xã, phường, thị trấn.

Tổng kết 10 năm thực hiện NQLT 01 (năm 2016), các Bộ, ngành và tỉnh, thành phố đánh giá NQLT 01 rất cần thiết. Hoạt động đăng ký, xây dựng, duy trì xã, phường, thị trấn lành mạnh, đã xác định rõ trách nhiệm chính quyền các ban, ngành cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, huy động sự vào cuộc của các cơ quan, tổ chức chính trị- xã hội, tập hợp sự đoàn kết toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hoạt động xét duyệt, công nhận xã, phường, thị trấn lành mạnh qua chấm điểm với tiêu chí cụ thể, đánh giá khách quan kết quả chỉ đạo, hoạt động, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền cấp xã trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Việc thực hiện NQLT 01/2005 đã góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, hạn chế phát sinh, tệ nạn xã hội từ xã, phường, thị trấn.

Sẽ ban hành tiêu chí chấm điểm xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Tuy nhiên, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, năm 2015 (có hiệu lực từ 01/7/2015), không còn Nghị quyết liên tịch giữa các Bộ, ngành với Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Do vậy, trong giai đoạn tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn tại xã, phường, thị trấn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan đề xuất xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Theo đó, Ban Soạn thảo đã xây dựng dự thảo của Quyết định Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, nội dung đánh giá hoạt động xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm bao gồm 4 nội dung: hoạt động chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Công tác quản lý địa bàn và xử lý vi phạm về tệ nạn ma túy, mại dâm. Công tác điều trị, cai nghiện, phòng chống mại dâm và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Để đánh giá những nội dung trên, Ban soạn thảo đã xây dựng 25 tiêu chí, tương ứng thang điểm làm cơ sở cho việc đánh giá.  

Trao đổi tại Hội thảo, các đại biểu đề nghị: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cần kế thừa, phát triển nội dung, tiêu chí đánh giá xã, phường của NQLT 01, khắc phục những tồn tại, hạn chế được tổng kết, đánh giá trong quá trình xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm, giai đoạn 2006 - 2016 để đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể phát huy nguồn lực xã hội, xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, góp phần thực hiện một trong các tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.
Ban Soạn thảo cũng cần nghiên cứu kỹ về nội dung hoạt động, xếp loại, quy trình đánh giá, xem xét công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, chế độ báo cáo, khen thưởng, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức.

Ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đánh giá cao những đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo, đồng thời, yêu cầu Ban Soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý để sửa đổi, hoàn thiện, lấy ý kiến các Bộ, ngành và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều