Chỉ mải mê lo đầu tư công, tài sản công thì bỏ mặc?

Trưởng Ban pháp chế HĐND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam: “Chúng ta lo đầu tư công nhưng không lo quản lý tài sản công đã có”.

Tại buổi làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội khóa XIV, đại biểu HĐND TP đã thảo luận tại hội trường và thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố năm 2016 của Hà Nội.

Năm 2015, thu ngân sách trên địa bàn TP ước đạt 103,5%, vượt gần 5.000 tỷ đồng so với dự toán HĐND TP giao. Trong đó, đáng chú ý tăng thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh khoảng 4.200 tỷ đồng (tăng 24% so với dự toán).

Có 3 khoản thu dự kiến không đạt dự toán, kết quả thu tiền sử dụng đất không đồng đều giữa các địa phương (có 3 huyện, thị xã dự báo không hoàn thành dự toán), đòi hỏi trong những ngày còn lại của năm 2015 cần có những giải pháp cụ thể để cố gắng hoàn thành ở mức cao nhất.

Chỉ mải mê lo đầu tư công, tài sản công thì bỏ mặc? - ảnh 1
Năm 2015, thu ngân sách trên địa bàn TP Hà Nội ước đạt 103,5%, vượt gần 5.000 tỷ đồng so với dự toán HĐND TP giao.

Bên cạnh đó, chi ngân sách địa phương năm 2015 của TP ước đạt 118,4% so với dự toán HĐND giao đầu năm, trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 119,7%, chi thường xuyên đạt 121,8%. TP đã cân đối, bố trí vốn đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm đầu tư xây dựng nông thôn mới, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng hạ tầng giao thông (nhất là là công trình trọng điểm) và một số lĩnh vực dân sinh bức xúc.

Theo Tờ trình của UBND TP do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu trình bày tại kỳ họp, năm 2016, UBND TP xây dựng dự toán thu bằng số dự toán Chính phủ giao, bằng 115,6% số ước thực hiện năm 2015 (Chính phủ giao 169.420 tỷ đồng, tăng 19,6% dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2015). Chi ngân sách địa phương năm 2016 của TP là 73.807 tỷ đồng. Dự phòng ngân sách địa phương năm 2016 của TP là 1.674,09 tỷ đồng, thấp hơn số Thủ tướng Chính phủ giao (520 tỷ đồng), nhưng vẫn bằng 2,2% tổng chi cân đối ngân sách đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2002.

Để thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách, UBND TP sẽ tổ chức triển khai tốt các Luật Thuế sửa đổi, bổ sung; tăng cường kiểm tra thuế và hoàn thuế theo quy định. Tập trung thu hồi các khoản nợ ngân sách (nhất là các khoản nợ có khả năng tăng thu) để giảm nhanh số nợ thuế, phí.

Về chi ngân sách, TP sẽ tăng cường quản lý nợ công, rà soát kỹ các dự án sử dụng vốn vay để đảm bảo hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên; không phê duyệt dự án, không khởi công dự án khi không xác định được nguồn vốn thực hiện. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong báo cáo thẩm tra, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP đề nghị UBND TP trong công tác quản lý, điều hành ngân sách, tài sản nhà nước năm 2016 cần có biện pháp quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất, nhà chuyên dùng, thực hiện các phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo hướng tăng cường bán đấu giá để tạo nguồn lực đầu tư phát triển, sử dụng hiệu quả tài sản nhà đất.

Trong quá trình thảo luận, đại biểu Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố tỏ ra băn khoăn khi “chúng ta lo đầu tư công nhưng không lo quản lý tài sản công đã có”.

Theo ông Nam, trong báo cáo của UBND TP đã nói tồn tại hạn chế trong quản lý tài sản công, nhưng chưa đầy đủ và chưa nhìn thẳng vào những tồn tại tài sản của nhà nước, đặc biệt là nhà của nhà nước. Từ năm 2012 – 2013 HĐND Thành phố đã giám sát về quản lý tài sản nhà của nhà nước, và cũng đã chỉ ra một loạt những bất cập, hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà của nhà nước. Như sử dụng lãng phí nhà, cho thuê lại lấy chênh lệch giá, rồi cho thuê không thu được tiền, mang vốn, nguồn lực nhà của nhà nước đi hùn vốn đầu tư nhưng không hiệu quả.

“Nghị quyết của HĐND TP trước đó đã ghi rõ phải xem lại hiệu quả của Công ty TNHH MTV với 100% vốn của nhà nước, sử dụng nhà của nhà nước, từ đó đến nay không những không khắc phục mà các vi phạm ngày càng nghiêm trọng, trong tay chúng tôi đã có kết quả giám sát và thanh tra”, ông Nam nói.

Trưởng Ban pháp chế đề nghị dự thảo nghị quyết bổ sung giải pháp quản lý chặt chẽ tài sản công theo đúng các quy định của pháp luật, xử lý nghiêm và khắc phục các sai phạm trong quản lý tài sản công, đặc biệt là nhà của nhà nước, cũng như có đề án nghiên cứu phương án khoán kinh phí sử dụng ô tô.

Phát biểu thảo luận, nhiều ĐB cũng đề nghị làm rõ quỹ đầu tư phát triển chưa hoạt động hiệu quả. Theo Đại biểu Nguyễn Xuân Diên, hiệu quả hoạt động khoa học ứng dụng của Hà Nội dù đầu tư hàng tỷ đồng như tàu hút bùn mi ni rất lãng phí. Cần tăng cường công tác thanh kiểm tra khi chi các nguồn vốn đầu tư cho các dự án phải rõ mục đích.

Tiếp thu các ý kiến của đại biểu, ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP cho biết sẽ tiếp thu ý kiến các đại biểu đưa vào dự thảo nghị quyết dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách, trong đó có quản lý chặt chẽ tài sản công đúng quy định, giao UBND TP rà soát, nâng cao hiệu quả quản lý các quỹ. 

Với tỷ lệ 88,04% đại biểu tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố năm 2016.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Lê
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều