Chính phủ giao UBDT hoàn thiện Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2019, một trong những nội dung được Chính phủ đưa vào Nghị quyết đó là Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc trình.

Theo đó, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2019 về Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Chính phủ thống nhất với các nội dung chủ yếu của Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc trình.

Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện Đề án, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và hồ sơ kèm theo.

Trong đó, xác định tên gọi là Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phạm vi Đề án thực hiện ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tích hợp các chính sách thành chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thực hiện từ năm 2021.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội theo quy định.

Đồng thời, Ủy ban Dân tộc chủ trì,phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án rà soát, sắp xếp, điều chỉnh các đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan đến công tác dân tộc về trực thuộc Ủy ban Dân tộc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Chính phủ cũng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất xử lý các kiến nghị về việc giao Ủy ban Dân tộc nhiệm vụ theo dõi sắp xếp ổn định dân cư hộ dân tộc thiểu số; thẩm định các chính sách dân tộc, chính sách phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn; theo dõi, quản lý các trường dân tộc nội trú khu vực, dự bị đại học dân tộc vùng, hệ cử tuyển, một số trường văn hóa nghệ thuật, bảo tàng dân tộc đặc trưng cho vùng miền, dân tộc; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

H.Yến
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều