Chính phủ phê duyệt đề án "Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch"

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký phê duyệt đề án “Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch”. Đề án giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện.

Đề án được phê duyệt nhằm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; và Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 6/10/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Đề án triển khai nhằm đổi mới cách thức, nội dung và tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác thông tin, truyền thông về du lịch. Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò, động lực của ngành du lịch trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành, lĩnh vực khác, về cơ chế chính sách phát triển du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù…

Ảnh minh họa.

Mục tiêu của Đề án xác định nhằm đổi mới cách thức, nội dung và tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác thông tin, truyền thông về du lịch. Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò động lực của ngành du lịch trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, về cơ chế chính sách phát triển du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù của các vùng miền địa phương với các hình thức phong phú, đa dạng đến người dân, doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước nhằm góp phần quảng bá về điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”. Đồng thời, mục tiêu của Đề án cũng xác định truyền thông quảng bá hình ảnh, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam góp phần xây dựng, định vị hình ảnh thương hiệu du lịch Việt Nam với du khách trong và ngoài nước.

Đề án xác định ba nội dung tuyên truyền, gồm:

Thông tin tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung và kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án của Nhà nước về phát triển du lịch và quy tắc ứng xử văn minh trong lĩnh vực du lịch.

Thông tin, tuyên truyền về các sản phẩm du lịch nổi trội, khác biệt, có khả năng cạnh tranh cao, mang thương hiệu quốc gia nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thị trường du lịch quốc tế.

Tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình, các điển hình thành công tiêu biểu trong phát triển du lịch, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tạo nhiều việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, đối ngoại và an ninh, quốc phòng.

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, bản tin, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về phát triển du lịch; tuyên truyền về các loại hình du lịch đặc trưng của nước ta như: Du lịch di sản, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, bảo đảm du lịch là một trong những nội dung thường xuyên, liên tục của các cơ quan thông tin đại chúng.

Để nâng cao hiệu quả đề án, một số giải pháp sẽ được tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Xây dựng ấn phẩm du lịch bao gồm ấn phẩm in và ấn phẩm điện tử bằng nhiều thứ tiếng, trong đó xây dựng bộ ấn phẩm riêng cho một số thị trường trọng điểm, ấn phẩm dành cho thị trường chuyên biệt.

Sản xuất phim, phóng sự, video clip, thông điệp nhằm quảng bá về thương hiệu du lịch Việt Nam; liên kết với các đài truyền hình quốc tế sản xuất các chương trình quảng bá du lịch Việt Nam.

Kết hợp vận hành khai thác trang thông tin điện tử đối ngoại; cổng thông tin aseanvietnam.vn, vietnamasean.vn, asen.vietnam.vn và các trang thông tin điện tử phục vụ nhu cầu thông tin đối ngoại và du lịch.

Đăng tải thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, con người và tiềm năng du lịch Việt Nam qua hệ thống trang thông tin điện tử của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Ngoài ra, để hình ảnh du lịch Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đề án cũng chỉ rõ truyền thông lồng ghép qua các hoạt động và sự kiện lớn tổ chức trong cũng như ngoài nước; truyền thông qua Triển lãm về “Việt Nam – Đất nước con người qua góc nhìn báo chí” kết hợp với các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; truyền thông qua hệ thống Internet, sản xuất các đoạn phim ngắn, video clip đăng, phát trên mạng xã hội nhằm cung cấp hình ảnh trực quan, sống động nhất giúp cho quảng bá các giá trị thương hiệu và dễ thu hút sự quan tâm của khách du lịch; cung cấp tài liệu truyền thông về du lịch đưa lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông để phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tham khảo; tổ chức cuộc thi tuyên truyền quảng bá hình ảnh về du lịch…

Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, phối hợp các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại giao; Tài chính và các bộ, ngành liên quan.

Cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo từng năm làm cơ sở để các đơn vị liên quan và các cơ quan báo chí triển khai thực hiện; Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đổi mới cách thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả quảng bá du lịch; Đẩy mạnh ứng dụng truyền thông số, mạng xã hội, tăng cường hợp tác với các kênh truyền hình quốc tế để chia sẻ thông tin, xây dựng các chương trình quảng bá du lịch; định kỳ hằng năm sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án.

Đề án cũng xác định các cơ quan báo chí chủ lực thực hiện gồm: Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, bản tin tuyên truyền về du lịch.

Đối với các cơ quan báo chí khác, căn cứ kế hoạch tuyên truyền hằng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông, thông tin do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp sẽ chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, bảo đảm phù hợp với đối tượng độc giả, tôn chỉ, mục đích của từng cơ quan báo chí.

PV
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều