Chính sách dân tộc hiệu quả giúp đổi mới vùng miền núi và DTTS ở Huế

Những năm qua, Thừa Thiên Huế tích cực triển khai các nội dung công tác dân tộc và lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia hiệu quả nên đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các DTTS được ổn định, nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc.

Theo Trưởng ban dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế, chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng (Chương trình 135) và chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định 1592/QĐ-TTg, Quyết định 755/QĐ-TTg (thay thế Quyết định 1592/QĐ-TTg) là một trong những chính sách thiết thực, đem lại hiệu quả nhất cho ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo của đồng bào DTTS cũng như ở vùng miền núi của tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Hạ tầng giao thông của thị trấn A Lưới ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ đã đi vào hiện thực đời sống trên vùng miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế như Chương trình 327, 135 (giai đoạn 1), Quyết định 1592/QĐ-TTg và mới đây nhất là việc tiếp tục thực hiện Chương trình 135 (giai đoạn 2,3), Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 theo Quyết định 449/QĐ-TTg và Quyết định 2356/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, giai đoạn 2008 - 2018, gần 257 tỷ đồng nguồn vốn Chương trình 135 (trong đó trên 196 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng) đã xây dựng được 151 công trình giao thông, 23 công trình thủy lợi, 24 công trình công trình nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, 29 công trình giáo dục và 10 công trình nước sinh hoạt… Qua đó, cơ sở hạ tầng nông thôn miền núi Thừa Thiên Huế được đầu tư cơ bản đồng bộ với 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 100% số xã có trường tiểu học, Trung học cơ sở, trạm y tế được đầu tư kiên cố và bán kiên cố.

Giai đoạn 2011 - 2018, hơn 43,86 tỷ đồng nguồn kinh phí được cấp theo Quyết định 1592/QĐ-TTg và Quyết định 755/QĐ-TTg đã hỗ trợ hiệu quả cho việc khai hoang, phục hóa, cải tạo đất sản xuất, hỗ trợ mua sắm nông cụ, máy móc phục vụ sản xuất, giống cây trồng vật nuôi và hỗ trợ học nghề... cho người dân vùng miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ năm 2007 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai thực hiện 9 điểm định canh định cư (ĐCĐC) tập trung cho đồng bào DTTS theo Quyết định 33/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào DTTS với nguồn hỗ trợ hơn 95,2 tỷ đồng nên tạo điều kiện cho các hộ đồng bào DTTS mới lập gia đình hay những hộ còn ở nhà tạm bợ, thiếu đất sản xuất có nơi ở ổn định, có đủ điều kiện để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo.

Ngoài ra, trong năm 2018 với nguồn tín dụng 10 tỷ đồng theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 đã giúp cho hàng trăm hộ nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển sản xuất.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, các chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh, nguồn vốn phát triển sản xuất đã được tập trung hỗ trợ cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, đã giúp các hộ nghèo có khả năng thoát nghèo bền vững, nâng cao nhận thức cho người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển sản xuất, không trông chờ và ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Nhờ đó, đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện thành công các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ theo Quyết định 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 như các lĩnh vực phổ cập giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và đặc biệt đối với trẻ em, bình đẳng giới đối với phụ nữ là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Dung - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả cũng như hiệu quả trong triển khai các chính sách dân tộc. Tuy nhiên, do đặc điểm của từng địa bàn và văn hóa đặc thù của đồng bào DTTS nên một số chính sách chưa đạt hiệu quả cao khi triển khai vào hiện thực đời sống, một số chính sách tác động chưa đủ mạnh do nguồn lực hỗ trợ quá hạn chế, dàn trải nên công tác giảm nghèo chưa thật bền vững.

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 170.223 người/38.898 hộ (trong đó, dân tộc thiểu số 54.324 người, cư trú chủ yếu ở 2 huyện miền núi (Nam Đông, A Lưới) và một số xã miền núi ở 2 huyện Phú Lộc, Phong Điền và thị xã Hương Trà).

TIN LIÊN QUAN

Hà Oai

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều