Chính thức nâng tiêu chuẩn khí thải với ô tô

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

Chính thức nâng tiêu chuẩn khí thải với ô tô - ảnh 1

Nâng chuẩn khí thải với ô tô tham gia giao thông. (Ảnh minh họa: Internet)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 16/2019 quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô tham gia giao thông và ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu nhằm thắt chặt hơn tiêu chuẩn khí thải. 

Theo quyết định mới, Chính phủ đã quyết định lộ trình áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông kể từ 15/5 sau một thời gian dài áp dụng chuẩn khí thải cũ.

Cụ thể, theo quyết định mới, ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất trước năm 1999 được tiếp tục áp dụng Mức 1.

Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2008 áp dụng Mức 2 từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất sau năm 2008 áp dụng Mức 2 từ ngày 1/1/2020.

Quyết định cũng nêu lộ trình áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu. Theo đó, ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức, động cơ cháy do nén đã qua sử dụng nhập khẩu áp dụng Mức 4 kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Trường hợp ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu có thời điểm mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo Luật hải quan hoặc đã về đến cảng, cửa khẩu Việt Nam trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì được tiếp tục áp dụng quy định tại Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ GVT căn cứ vào tình hình thực tế tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các quy định nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải áp dụng đối với xe ô tô tham gia giao thông, xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu và trình Thủ tướng Chính phủ công bố lộ trình tiếp theo.

Đồng thời, tổ chức, huy động các nguồn lực để nghiên cứu, thử nghiệm áp dụng công nghệ xử lý khí thải nhằm xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và nâng cao hiệu quả quản lý phát thải chất gây ô nhiễm từ xe cơ giới tham gia giao thông.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai thực hiện kiểm soát khí thải xe ô tô tham gia giao thông, xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5 tới. 

Hoàng Nam
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều