PTT Trương Hòa Bình: Hoạt động tôn giáo chính đáng luôn được tạo điều kiện

PTT Trương Hòa Bình: Hoạt động tôn giáo chính đáng luôn được tạo điều kiện
infonet Các thế lực phản động đã móc nối với một số ít chức sắc tôn giáo kích động tín đồ chống chính quyền, vi phạm pháp luật, bắt giữ trái phép...
Các tin khác
Trà Vinh: Đề cao công tác tư tưởng

Trà Vinh: Đề cao công tác tư tưởng

Trà Vinh có vị trí chiến lược an ninh - quốc phòng, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền để triển khai chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá, đã tác động đến tư tưởng cán bộ, nhân dân tỉnh.
Khai trừ Đảng nếu hỗ trợ tham gia biểu tình

Khai trừ Đảng nếu hỗ trợ tham gia biểu tình

Đảng viên sẽ bị khai trừ Đảng nếu hỗ trợ tham gia biểu tình không được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhưng lại lợi dụng hoặc tiếp tay cho các thế lực thù địch lợi dụng để chống Đảng, chống Nhà nước.
Đảng viên không tuyên truyền thông tin có nội dung xấu

Đảng viên không tuyên truyền thông tin có nội dung xấu

Theo Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, áp dụng hình thức khiển trách với đảng viên tuyên truyền, sao chép, tán phát, cung cấp thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung xấu.
Xem thêm trên infonet