Sài Gòn - Những ngày đầu tiên sau 30/4 (P.2)

Sài Gòn - Những ngày đầu tiên sau 30/4 (P.2)

Trong nhiều năm, Việt Nam là chiến trường của chính trị, quân sự và tinh thần. Cuộc chiến đã khắc sâu ý thức hệ con người đến mức tưởng như những gì tồi tệ nhất xảy ra với thế giới đều đã xảy ra ở đây

Đọc nhiều