Các khối quân chính qui tập diễu binh Điện Biên Phủ

Các khối quân chính qui tập diễu binh Điện Biên Phủ

Vinh dự được tham gia diễu binh, xếp hình, xếp chữ tại Lễ kỷ niệm, những cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân khu 2 đang phát huy truyền thống của thế hệ cha anh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đọc nhiều