Chủ đề: Bảo tàng số chứng lý Biển Đông

Thiết thực, tiết kiệm... Bảo tàng số chứng lý Biển Đông

Thiết thực, tiết kiệm... Bảo tàng số chứng lý Biển Đông

Sau khi công bố ý tưởng xây dựng bảo tàng số về chứng lý Biển Đông của TS Trần Công Trục, Infonet đã nhận được nhiều ý kiến bàn luận của cộng đồng và các chuyên gia. Dưới đây là nội dung thư của Độc giả Đặng Quang Vinh, Thạc sĩ CNTT.
Ông Biển Đông “đối đáp” với cộng đồng mạng

Ông Biển Đông “đối đáp” với cộng đồng mạng

Rất nhiều câu hỏi gửi đến TS Trần Công Trục sau khi ông nêu ý tưởng Xây dựng Bảo tàng số về chứng lý Biển Đông. Infonet xin gửi  đến độc giả cuộc "đối đáp" giữa Ông Biển Đông Trần Công Trục và cộng đồng mạng
5 lý do cần có kho tư liệu số về chứng lý Biển Đông (bài 2)

5 lý do cần có kho tư liệu số về chứng lý Biển Đông (bài 2)

Như Infonet đã đưa tin, chúng ta không thể làm ngơ với mặt trận truyền thông chứng lý Biển Đông, từ thực tiễn và yêu cầu của cuộc đấu tranh chủ quyền, TS Trần Công Trục tiếp tục nêu ra 5 lý do cần có Bảo tàng số về chứng lý Biển Đông.
Xem thêm trên infonet