Nhà thơ mù làm xiếc quyên tiền giúp trẻ em nghèo

Nhà thơ mù làm xiếc quyên tiền giúp trẻ em nghèo

Người dân phố cổ Hội An khâm phục gọi ông là "kỳ nhân" bởi những khả năng đặc biệt của một người mù 66 tuổi ngày qua ngày vẫn nhận “sô” diễn ảo thuật quyên tiền giúp những trẻ em bất hạnh.

Đọc nhiều