Toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng 12

Toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng 12

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Infonet xin trân trọng đăng toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng 12:
16 Ủy viên Trung ương khóa 12 quê Hà Tĩnh

16 Ủy viên Trung ương khóa 12 quê Hà Tĩnh

Ngày 26/1, Đại hội Đảng 12 đã thông qua danh sách 200 người trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Trong đó, có 16 Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa 12 quê Hà Tĩnh.
Đại hội Đảng 12 thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng 12 thành công tốt đẹp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội, vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp.

Đọc nhiều