Chủ đề: Đại hội Đảng lần thứ XII

Những Ủy viên Trung ương 12 trưởng thành từ công an

Những Ủy viên Trung ương 12 trưởng thành từ công an

Tại Đại hội Đảng 12, nhiều cán bộ công tác và trưởng thành từ lực lượng công an được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, trong đó 4 người vào Bộ Chính trị và 2 người vào Ban Bí thư.
Toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng 12

Toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng 12

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Infonet xin trân trọng đăng toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng 12:
16 Ủy viên Trung ương khóa 12 quê Hà Tĩnh

16 Ủy viên Trung ương khóa 12 quê Hà Tĩnh

Ngày 26/1, Đại hội Đảng 12 đã thông qua danh sách 200 người trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Trong đó, có 16 Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa 12 quê Hà Tĩnh.
Chân dung ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

Chân dung ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

Ban Chấp hành trung ương khóa 12 vừa bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc vào Bộ Chính trị khóa 12. Tại Hội nghị 14 của Ban Chấp hành Trung ương 11, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng được giới thiệu vào chức danh Thủ tướng Chính phủ khóa mới.
Chân dung bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

Chân dung bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

Ban Chấp hành trung ương khóa 12 vừa bầu đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị khóa 12. Tại Hội nghị 14 của Ban Chấp hành Trung ương 11, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng được giới thiệu vào chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa mới.
Đại hội Đảng 12 thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng 12 thành công tốt đẹp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội, vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp.
Những Ủy viên trẻ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa 12

Những Ủy viên trẻ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa 12

Những Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 ở độ tuổi 40, được xem là trẻ nhất khóa 12, có thể kể đến là ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang...
Xem thêm trên infonet