TP.HCM yêu cầu giảm tần suất tổ chức lễ hội

TP.HCM yêu cầu giảm tần suất tổ chức lễ hội

Bên cạnh việc yêu cầu giảm tần suất tổ chức lễ hội, và chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội, UBND TP.HCM cũng nghiêm cấm hoạt động đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch tại di tích.

Đọc nhiều