Lý Quang Diệu: “Hãy cảnh giác với Trung Quốc!”

Lý Quang Diệu: “Hãy cảnh giác với Trung Quốc!”

"Singapore không tin vào một Trung Quốc 'hiền hòa' và tôi nghĩ rằng các nước khác như Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand hay Việt Nam cũng đều không tin", cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu khẳng định.

Đọc nhiều