Đảng viên dùng tiền, quyền sửa điểm cho con là vi phạm 19 điều cấm kỵ

Đảng viên dùng tiền, quyền sửa điểm cho con là vi phạm 19 điều cấm kỵ

Nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra TƯ nhận định, nếu các cán bộ, lãnh đạo tác động để con em mình được nâng điểm thì họ đã vi phạm 19 điều Đảng viên không được làm, lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để can thiệp, tác động, đề nghị hoặc gây áp lực để được giải quyết nhằm trục lợi

Đọc nhiều