Việt Nam chính thức xin đăng cai Asiad 2019

Việt Nam chính thức xin đăng cai Asiad 2019

Sau khi trình đề án xin đăng cai Asiad 2019 và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, Ủy ban Olympic Việt Nam đã chính thức gửi hồ sơ xin đăng cai Á vận hội lên Hội đồng Olympic châu Á (OCA).

Đọc nhiều