Chung tay hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng gần 5,6 triệu trẻ em nghèo đa chiều. Trong đó 50% trẻ em dân tộc thiểu số là trẻ em nghèo. Hơn 36% trẻ em dân tộc thiểu số còn chưa được dùng nước sạch, dịch vụ y tế, chưa được tiếp cận kịp thời các dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ đối với trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, miền núi, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 588, phê duyệt Đề án "Vận động xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025".

Việt Nam đã cam kết thực hiện 17 mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững tới năm 2030 của Liên Hợp Quốc nhằm đảm bảo cuộc sống mạnh khỏe và nâng cao phúc lợi cho tất cả mọi người, để không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Một trong 3 mục tiêu đề án thực hiện là hỗ trợ để có nhiều hơn điểm trường, lớp học trở thành điểm văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em. (Ảnh minh họa)

Chính vì vậy, thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số vùng miền núi được triển khai như chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn đã tạo điều kiện cho nhiều trẻ em nghèo được đến trường...

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hỗ trợ đối với trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, miền núi, đề án "Vận động xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025" được phát động bắt đầu với phong trào lớn cả nước chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số.

Đây được xem là giải pháp tăng cường điều phối các nguồn lực xã hội nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ đối với trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, miền núi.

Theo đó, đề án sẽ gồm 3 mục tiêu được tập trung thực hiện: Cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em thông qua khám chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; Hỗ trợ để có nhiều hơn điểm trường, lớp học trở thành điểm văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em; Hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em.

Mục tiêu của đề án là vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em thông qua khám chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; hỗ trợ trẻ em được tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí; hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em.

Các hoạt động chủ yếu của đề án là tăng cường công tác truyền thông, vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân đóng góp nguồn lực cho việc thực hiện đề án. Vận động, hình thành mạng lưới các nhà tài trợ, các tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ thực hiện đề án. Thường xuyên cung cấp cho các nhà tài trợ kế hoạch, nhu cầu cần hỗ trợ của các địa phương.

Đồng thời điều phối việc hỗ trợ cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi về khám chữa bệnh, dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; vui chơi, giải trí cho trẻ em; đồ ấm cho trẻ em phù hợp theo độ tuổi.

Ngoài ra, đề án cũng nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Cụ thể, hàng năm, xây dựng kế hoạch vận động nguồn lực. Điều phối, vận động và lồng ghép, sử dụng các nguồn lực một cách công khai, minh bạch, tránh chồng chéo, trùng lặp giữa các bộ, ngành, các cấp.

Đa dạng hóa nguồn lực, phương thức hỗ trợ phù hợp với yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ. Tiếp nhận, phân phối và triển khai các hoạt động hỗ trợ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng các sản phẩm hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của các địa phương và đối tượng hưởng lợi.

Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp, vận động nguồn lực thực hiện Đề án.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì triển khai vận động các nguồn lực để thực hiện Đề án có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án. Hướng dẫn các địa phương đánh giá nhu cầu của trẻ em; điều phối việc vận động nguồn lực và triển khai hỗ trợ trẻ em.

Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng gần 5,6 triệu trẻ em nghèo đa chiều. Trong đó 50% trẻ em dân tộc thiếu số là trẻ em nghèo. Hơn 36% trẻ em dân tộc thiểu số còn chưa được dùng nước sạch, dịch vụ y tế, chưa được tiếp cận kịp thời các dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Tỷ lệ học sinh mầm non đến trường ở các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn thấp. Hầu hết các xã miền núi đặc biệt khó khăn còn thiếu điểm vui chơi cho trẻ em.

 

H.Yến
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều