Chương trình hành động nhanh chóng đưa NQ Đại hội Đảng XII vào cuộc sống

Trường Long

Với tinh thần chủ động, sáng tạo trong xây dựng chương trình hành động và thiết thực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện, Công an tỉnh Điên Biên đang dần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XII vào thực tiễn công tác xây dựng lực lượng, chiến đấu.

Ngay sau Đại hội XII của Đảng, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức sinh hoạt cơ quan, thông tin nhanh các vấn đề quan trọng của Đại hội cho 100% cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an tỉnh; qua đó, làm cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, những thành công, nội dung khái quát của các văn kiện, kết quả bầu cử, sự quan tâm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. 
Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các văn kiện khác nhằm bảo đảm cho cán bộ, đảng viên nắm vững và nhất trí cao với quan điểm, đường lối, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ mà các văn kiện Đại hội đã đề ra, góp phần nâng cao trình độ lý luận và nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng. 
Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đảng bộ Công an tỉnh Điện Biên tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, đối tượng, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, làm tan rã hoạt động lập “Vương quốc Mông”, giữ vững và ổn định an ninh chính trị không để đột xuất, bất ngờ xảy ra. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chủ động phòng ngừa, liên tục tấn công trấn áp tội phạm, tiếp tục kiềm chế, từng bước đẩy lùi tội phạm; Xây dựng lực lượng Công an tỉnh chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch công tác cụ thể, thiết thực để nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, công tác xây dựng lực lượng, chiến đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu tháng đầu của nhiệm kỳ. Trước mắt, Công an tỉnh tập trung chỉ đạo công an các đơn vị,  các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện các phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về công tác công an và công tác giữ gìn an ninh trật tự năm 2016; Lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của ngành công an... 

Cùng với đó tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn với những chương trình hành động, mục tiêu cụ thể, như: Kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Phấn đấu tỷ lệ điều tra phá án thường đạt 80% trở lên và các án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%; Trong các hoạt động tố tụng, không để xảy ra bắt oan, sai, lọt tội phạm và hạn chế đến mức thấp nhất can, phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ hoặc chết do đánh nhau, suy kiệt. Đảm bảo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an Điện Biên ngày càng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, không có CBCS vi phạm phải truy tố trước pháp luật; hàng năm phấn đấu 100% số chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đạt trong sạch vững mạnh, không có chi, đảng bộ yếu kém; 98% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và cả nhiệm kỳ kết nạp 350 đảng viên.
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm đó là “bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội”. Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, mỗi đảng viên, CBCS Công an tỉnh Điện Biên đã xây dựng cho mình chương trình hành động và triển khai thực hiện cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để đảm bảo mỗi tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, mỗi CBCS công an đều phải xây dựng cho mình chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, chương trình công tác sát, phù hợp với thực tiễn, địa bàn công tác gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, từng bước xây dựng lực lượng Công an Điện Biên “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, văn hóa” nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet