Chương trình làm việc ngày 31/05 kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Nguyễn Tuân

Trong phiên họp ngày 31/05, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu sẽ bàn về dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và một số nội dung khác.
Chương trình làm việc ngày 31/05 kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV - ảnh 1

Buổi sáng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi);                                                  

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Buổi chiều, Từ 14h – 15h30, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển nội dung thảo luận.

Từ 15h50 – 17h, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều khiển nội dung thảo luận.

Về nội dung Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018, sáng 23/5, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đã trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Cùng ngày, các đoàn ĐBQH đã họp ở tổ để lấy ý kiến các đại biểu.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet