Cổ phần hóa 3 Tổng công ty Phát điện đang được EVN tiến hành ra sao?

Theo quyết định của Thủ tướng, Tập đoàn tiến hành cổ phần hóa 3 Tổng công ty Phát điện, chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia hạch toán độc lập trong Tập đoàn và cổ phần hóa khâu dịch vụ bán lẻ để thực hiện thị trường điện bán lẻ từ 2021.

Thoái toàn bộ vốn tại các tổng công ty phát điện 

Trong báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã khẳng định việc tiếp tục đẩy mạnh công tác chuẩn bị để đưa thị trường bán lẻ cạnh tranh vào năm 2021.

Từ phía EVN trong việc tái cơ cấu cũng như chuẩn bị về hạ tầng, Tập đoàn đã có chuẩn bị cho lộ trình này.

EVN đã hoàn thành việc thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3

Theo ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong công tác tái cơ cấu, Tập đoàn đã thực hiện nghiêm Quyết định 168/QĐ-TTg ngày 7/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định này thì Tập đoàn tiến hành cổ phần hóa 3 Tổng công ty Phát điện, chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia hạch toán độc lập trong Tập đoàn và cổ phần hóa khâu dịch vụ bán lẻ để thực hiện thị trường điện bán lẻ từ 2021. 

Hiện nay Tập đoàn đã hoàn thành việc thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3, đã duyệt kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2 và đang trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 1.

Dự kiến trong năm 2019-2020 sẽ hoàn thành thủ tục cổ phần hóa các tổng công ty Phát điện 1 và 2. Sau 2 năm hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Tập đoàn sẽ lập phương án thoái toàn bộ vốn tại các tổng công ty Phát điện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. 

Tập đoàn cũng đã hoàn thành đề án chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thành công ty TNHH một thành viên và đã trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào cuối năm 2018.

Hiện nay Ủy ban đang xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau khi có quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn sẽ khẩn trương triển khai thực hiện. 

Tập đoàn sẽ hoàn thành Đề án tách bạch về tổ chức khâu phân phối và khâu bán lẻ điện trong năm 2019 và tất cả công tác tái cơ cấu trên đây đều hướng tới việc hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Về thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, Tập đoàn đang xây dựng đề án thí điểm và sẽ trình Bộ Công thương phê duyệt trong tháng 7/2019. Đồng thời thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng thị trường điện, hoàn thành dự thảo các quy định pháp lý trình Bộ Công Thương ban hành để đẩy nhanh tiến độ triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, tách các đơn vị bán lẻ để tiến hành cổ phần hóa theo lộ trình của quyết định 168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ bản hoàn thành thoái vốn tại DN thành viên

Trước đó, báo cáo từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, hết năm 2018, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành thoái vốn và cổ phần hóa tại các doanh nghiệp thành viên. 

Về thoái vốn, EVN đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức, thu về 77,51 tỷ đồng và thặng dư vốn 31,56 tỷ đồng. Cùng đó, đang tiếp tục thực hiện các thủ tục thoái vốn tại Công ty EVNFinance (7,5% vốn điều lệ), Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh, Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 và 4. 

Với cổ phần hóa, EVN đã hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3 (GENCO3) và đã chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ 1/10/2018. Đối với các Tổng công ty Phát điện 1 và 2 (GENCO1&2), EVN cho biết, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh tiến độ cổ phần hóa như kiến nghị của EVN. 

Theo ông Nguyễn Tài Anh, Phó tổng giám đốc EVN, trong năm qua, Tập đoàn đã nỗ lực tái cơ cấu quản trị, đổi mới doanh nghiệp. Tập đoàn đã phê duyệt, thông qua điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động các Tổng công ty, các Ban Quản lý dự án thuộc EVN. Cùng đó, tiếp tục hoàn thiện tổ chức quản lý, bộ máy điều hành theo hướng thống nhất trong đơn vị, gắn kết với xóa bỏ sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, việc cổ phần hóa và thoái vốn vẫn chưa đáp ứng mục tiêu kế hoạch đề ra, do trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: các nội dung trong quá trình cổ phần hóa kéo dài...; việc tìm kiếm và thu hút nhà đầu tư chiến lược còn nhiều khó khăn...

PV
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều