Cổ phần hóa, giảm gần 5500 DNNN sau 7 năm

H.G

Sau 7 năm số lượng doanh nghiệp nhà nước đã giảm mạnh, từ hơn 6.000 doanh nghiệp nhà nước năm 2011, đến nay còn hơn 500 doanh nghiệp.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tính đến hết năm 2017 cho thấy, số lượng doanh nghiệp nhà nước đã giảm mạnh, từ hơn 6.000 doanh nghiệp nhà nước năm 2011, đến nay còn hơn 500 doanh nghiệp.

Nhà nước đang dần thoái vốn tại Vinamilk

Các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa hầu hết đều sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Dự kiến đến năm 2020, cả nước chỉ còn khoảng 150 doanh nghiệp nhà nước.

Năm 2017, có 69 doanh nghiệp nhà nước được phê duyệt phương án cổ phần hóa, giá trị vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa được xác định lại trên 160 nghìn tỷ đồng, gấp 6,34 lần so với tổng giá trị phần vốn nhà nước cổ phần hóa năm 2016.

Về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cả nước đã thoái được 8.915 tỷ đồng, thu về 139.385 tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới cả nước đạt cao nhất từ trước đến nay với trên 126 nghìn 800 doanh nghiệp, tăng hơn 15% so với năm 2016. Tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới gần 1 nghìn 300 tỷ đồng, tăng trên 45%.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet