Cổ phần hóa, Hapro được định giá hơn 4.000 tỷ đồng

Hải Yến

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro). Theo đó, tại thời điểm 1/7/2016, giá trị doanh nghiệp xác định lại của Hapro là 4.043 tỷ đồng.

Theo phê duyệt của UBND TP Hà Nội, giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá Hapro tại thời điểm ngày 01/7/2016 là: Giá trị doanh nghiệp theo sổ sách kế toán: 3.557 tỷ đồng; Giá trị doanh nghiệp xác định lại 4.043 tỷ đồng. Giá trị vốn nhà nước theo sổ sách kế toán: 1.748,92 tỷ đồng; Giá trị vốn nhà nước xác định lại: 2.155.7 tỷ đồng.

Đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại 41 doanh nghiệp, tổng số vốn đầu tư theo sổ sách là 529,54 tỷ đồng; Tổng số vốn đầu tư xác định lại là 543,84 tỷ đồng. Chênh lệch xác định lại tăng so với sổ sách kế toán được ghi tăng vốn nhà nước là 14,3 tỷ đồng.

Hapro có trách nhiệm chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần, phối hợp và đôn đốc doanh nghiệp hoàn tất việc thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết theo quy định trước thời điểm chuyển doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần để thực hiện đánh giá lại các khoản đầu tư đã xác định trong giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, công khai cho các nhà đầu tư khi thực hiện bán cổ phần lần đầu.

Công ty cổ phần được chuyển đổi từ Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội có trách nhiệm kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ tại các Công ty cổ phần, Công ty TNHH kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội chỉ đạo Tổ giúp việc và doanh nghiệp xây dựng phương án cổ phần hóa, báo cáo UBND Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet