Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai vẫn bị duy trì diện "cảnh báo"

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại thời điểm 31/12/2018 là số âm và chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo. Do vậy, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tiếp tục duy trì cảnh báo với cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai.

Ngày 10/4, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết vẫn tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (Công ty HAGL) và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với mã chứng khoán này sau khi công ty có báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2019. 

Trước đó, ngày 1/4, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM nhận được báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của Công ty HAGL. Theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty năm 2018 là 117,51 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 là –36,43 tỷ đồng. 

Đồng thời, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của công ty. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại 31/12/2018 là số âm và chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bị duy trì diện cảnh báo. 

Tại báo cáo tài chính kiểm toán, cuối năm 2018 khoản phải thu ngắn và dài hạn của Công ty HAGL từ các bên liên quan đến Công ty CP Đầu tư Bất động sản An Phú (Công ty An Phú) là gần 7.595 tỷ đồng. Đơn vị kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ vì không thu thập đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi 2.593 tỷ đồng trong số đó. 

Theo ông Võ Trường Sơn, Tổng giám đốc Công ty HAGL, về số dư chưa xác định chắc chắn khả năng thu hồi thì công ty đánh giá đủ khả năng thu hồi. Tuy nhiên do bị giới hạn phạm vi nên kiểm toán viên không thể kiểm tra và đánh giá đầy đủ khả năng thu hồi nợ của công ty. 

Ông Sơn cho rằng, trong năm 2018, tình hình thu hồi các khoản nợ ngắn và dài hạn từ nhóm liên quan đến Công ty An Phú đang được cải thiện hơn so với năm trước đó và công ty sẽ đẩy mạnh thu hồi nợ trong thời gian tới. 

TIN LIÊN QUAN
Phương Nam
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều