Công bố chi tiết mức tín nhiệm các thành viên lãnh đạo TP.HCM

Chiều 5/12, HĐND TP.HCM đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND. Cuộc bỏ phiếu kín diễn ra vào đầu giờ chiều cùng ngày, báo chí không được tham dự phần này.

Một số lãnh đạo TP.HCM đương nhiệm.

Theo Ban kiểm phiếu, có tổng số 105 đại biểu HĐND, phát ra 101  phiếu, thu vào 101.

Kết quả cụ thể như sau:

STT

Tên

(Chức danh)

Tín nhiệm cao

(Số phiếu/tỷ lệ%)

Tín nhiệm

(Số phiếu/tỷ lệ%)

Tín nhiệm thấp

(Số phiếu/tỷ lệ%)

 

1

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm

(Chủ tịch HĐND)

81/77,14

18/17,14

2/1,90

2

Bà Trương Thị Ánh

(Phó Chủ tịch HĐND)

86/81,90

13/12,38

2/1,90

3

Ông Phạm Đức Hải

(Phó Chủ tịch HĐND)

58/55,24

37/35,24

6/5,71

4

Bà Thi Thị Tuyết Nhung

(Trưởng Ban VH - XH HĐND)

62/59,05

36/34,29

3/2,86

5

Ông Trương Lâm Danh

(Trưởng Ban Pháp chế HĐND)

65/61,90

32/30,48

4/3,81

6

Ông Trương Trung Kiên

(Trưởng Ban Đô thị HĐND)

62/59,05

35/33,33

4/3,81

7

Ông Nguyễn Thành Phong

(Chủ tịch UBND)

74/70,8

24/22,86

3/2,86

8

Ông Lê Thanh Liêm

(Phó Chủ tịch UBND)

68/64,76

29/27,62

4/3,81

9

Ông Trần Vĩnh Tuyến

(Phó Chủ tịch UBND)

66/62,86

30/28,57

5/4,76

10

Ông Huỳnh Cách Mạng

(Phó chủ tịch UBND)

44/41,90

44/41,90

13/12,38

11

Bà Nguyễn Thị Thu

(Phó chủ tịch UBND)

45/42,86

38/36,19

18/17,14

12

Ông Võ Văn Hoan

(Chánh văn phòng UBND)

55/52,38

40/38,10

6/5,71

13

Bà Phan Thị Thắng

(Giám đốc Sở Tài chính)

57/54,29

38/36,19

6/5,71

14

Ông Lê Đông Phong

(Giám đốc Công an)

73/69,52

23/21,90

4/3,81

15

Ông Trương Văn Lắm

(Giám đốc Sở Nội vụ)

57/54,29

40/38,10

4/3,81

16

Ông Phạm Thành Kiên

(Giám đốc Sở Công thương)

34/32,38

57/54,29

10/9,52

17

Ông Huỳnh Thanh Nhân

(Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao)

43/40,95

49/46,67

9/8,57

18

Ông Dương Anh Đức

(Giám đốc Sở TT&TT)

40/38,10

55/52,38

6/5,71

19

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ

(Giám đốc Sở Du lịch)

38/36,19

45/42,86

18/17,14

20

Ông Trần Trọng Tuấn

(Giám đốc Sở Xây dựng)

40/38,10

44/41,90

17/16,19

21

Ông Nguyễn Phước Trung

(Giám đốc Sở NN&PTNT)

32/30,48

56/53,33

13/12,38

22

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh

(Giám đốc Sở Y tế)

56/53,33

41/39,05

4/3,81

23

Ông Nguyễn Toàn Thắng

(Giám đốc Sở TN&MT)

54/51,43

36/34,29

11/10,48

24

Ông Lê Hồng Sơn

(Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo)

52/49,52

38/36,19

11/10,48

25

Ông Nguyễn Long Tuyền

(Chánh thanh tra thành phố)

51/48,57

38/36,19

12/11,43

26

Ông Bùi Xuân Cường

(Giám đốc Sở Giao thông Vận tải)

38/36,19

48/45,71

15/14,29

27

Ông Nguyễn Thanh Nhã

(Giám đốc Sở QH-KT)

39/37,14

48/45,71

14/13,33

28

Ông Lê Minh Tấn

(Giám đốc Sở LĐ-TB-XH)

31/29,52

56/53,33

14/13,33

29

Ông Huỳnh Văn Hạnh

(Giám đốc Sở Tư pháp)

46/43,81

49/46,67

6/5,71

30

Ông Nguyễn Việt Dũng

(Giám đốc Sở KH&CN)

25/23,81

61/58,10

15/14,29

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Cường

Nổi bật

Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều