Công bố điểm chuẩn vào các trường CAND năm 2017

PV (tổng hợp)

Tổng cục Chính trị CAND vừa công bố điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đại học CAND năm 2017.

Tổng cục Chính trị CAND công bố điểm trúng tuyển sớm hơn hệ thống trường đại học dân sự, đã tạo điều kiện cho các trường bên ngoài khối có đủ thông tin và thêm cơ sở để lọc hồ sơ ảo…

1. Điểm chuẩn vào học viện Chính trị CAND 2017


2. Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân 2017

3.  Điểm chuẩn Học viện cảnh sát nhân dân 2017

4. Điểm chuẩn Trường Đại học An ninh nhân dân 2017

5. Điểm chuẩn trường Đại học Cảnh sát nhân dân 2017

Điểm chuẩn Đại học phòng cháy chữa cháy 2017

7. Trường đại học Kỹ thuật hậu cần Công an nhân dân


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet