Công ty của ông Đặng Thành Tâm tiếp tục không trả cổ tức, HĐQT nhận lương 0 đồng

Hiền Anh

Cổ đông đã cho phép công ty giữ lại lợi nhuận với mục đích tái đầu tư và sẽ không trả cổ tức cho năm 2016, như vậy đã nhiều năm liên tiếp công ty không trả cổ tức cho cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đã nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2016 là 0 đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, doanh thu KBC đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 711 tỷ đồng. Tuy nhiên, KBC đã phải sử dụng nguồn lợi nhuận trên vào các kế hoạch thanh toán nợ và đầu tư kinh doanh.

Với việc HĐQT và BKS không nhận lương trong năm 2016, các cổ đông đã cho phép công ty giữ lại lợi nhuận với mục đích tái đầu tư và sẽ không trả cổ tức cho năm 2016, như vậy đã nhiều năm liên tiếp công ty không trả cổ tức cho cổ đông.

Đại hội đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 là 5 tỷ đồng, đồng thời ủy quyền cho HĐQT phân bổ thu lao cho các thành viên. HĐQT của KBC nhiệm kỳ 2017-2022 gồm có 5 thành viên, ông Đặng Thành Tâm là Chủ tịch HĐQT. Trong khi đó, BKS của công ty hiện có 3 thành viên.

Công ty của ông Đặng Thành Tâm tiếp tục không trả cổ tức, HĐQT nhận lương 0 đồng - ảnh 1
Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc.

KBC đề ra mục tiêu doanh thu và LNST 2017 đạt lần lượt 2.800 tỷ đồng và 850 tỷ đồng, tăng 42% và 19,5% so với năm 2016. Các mục tiêu này được ban lãnh đạo đề ra chủ yếu trên cơ sở: bán đất tại KCN Quang Châu, Nam Sơn Hạp Linh, và Tràng Duệ 2 năm 2017;  bán nhà xưởng tại KNC Quế Võ; và bán đất tại dự án Phúc Ninh (6,27ha).

Năm 2017, KBC dự kiến sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động khoảng 500 tỷ đồng trong tổng số 1.000-1.500 tỷ đồng vốn cần huy động thêm theo ước tính để đầu tư vào dự án Khu đô thị Phúc Ninh và xây dựng kho bãi tại KCN Quế Võ. Trái phiếu dự kiến sẽ có lãi suất 10,5%/năm và đáo hạn trong vòng 1,5-3 năm.

Công ty hiện đang hoàn tất thủ tục pháp lý cho 687ha đất tại KCN Tràng Duệ 3 tại Hải Phòng để tiến hành quy hoạch và bồi thường dự kiến có thể đưa vào bán trong năm 2018. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet