Cục Công sản nói về quy định dự án BT đổi đất lấy hạ tầng có DN chi phối không?

Khi xây cây cầu công trình BT thì khung đất là bờ ven bãi sú hoang vu, nhưng sau khi có công trình hạ tầng đầu tư hoặc chỉ là có công bố thông tin quy hoạch sẽ làm đô thị thì lập tức giá thị trường của đất tăng lên. Nếu xử lý không khéo Nhà nước có thể thất thoát khi xác định giá đất để thanh toán.

Liên quan đến tiến độ ban hành Nghị định sử dụng tài sản công để thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện dự án BT (hợp đồng xây dựng - chuyển giao), ông La Văn Thịnh - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết:  Việc ban hành Nghị định này là một trong những đề án được Thủ tướng Chính phủ quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Thực hiện trách nhiệm của Bộ Tài chính, từ tháng 10/2017, Bộ đã có tờ trình Chính phủ xem xét ban hành nghị định này.

Ông La Văn Thịnh - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) khẳng định không có chuyện có lực cản từ phía doanh nghiệp khi xây dựng nghị định sử dụng tài sản công để thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện dự án BT.

“Việc soạn thảo xây dựng Nghị định này thực hiện theo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, dự  thảo được xây dựng, gửi ý kiến các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư có tham gia vào hoạt động đầu tư theo hình thức BT. Dự thảo đã được các thành viên Chính phủ cho ý kiến nhiều lần, với nhiều nội dung trăn trở để đảm bảo khung pháp luật được khả thi, phù hợp trong thực tiễn” - ông La Văn Thịnh nói.

Tuy nhiên, theo ông Thịnh, trước khi có Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, các hình thức như BT, BOT… mới được đề cập ở nghị định hướng dẫn các nhà đầu tư nên nội hàm pháp luật về các quyền, nghĩa vụ trong đó chưa được rõ, dẫn đến trong thực tiễn thực hiện nhất là phương thức BT có tình trạng các địa phương nhận thức, hiểu và vận dụng pháp luật không giống nhau.

Trên thực tế, khi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 có hiệu lực thi hành phải xử lý chuyển tiếp các hợp đồng trước đó. Vì vậy, đến ngày 28/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 160/NQ-CP về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức BT với định hướng đôn đốc, rà soát các hợp đồng đã ký trong quá khứ để xem xét, trên cơ sở đó thực hiện thanh toán theo hợp đồng.

“Sau khi Nghị quyết 160/NQ-CP được ban hành, các bộ, ngành, địa phương phải rà soát lại các quy định của hợp đồng và các điều khoản thanh toán bằng tài sản công, kể cả việc xác định giá trị tài sản công đảm bảo sát giá thị trường để thanh toán, nhằm tránh thất thoát cho Nhà nước. Việc rà soát của các địa phương là rất khẩn trương và cũng rất thận trọng” - ông La Văn Thịnh nói.

Nghị định sử dụng tài sản công để thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện dự án BT (hợp đồng xây dựng - chuyển giao) sắp được Chính phủ ban hành...

 

Cũng theo Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý công sản, ngày 13/3, Bộ Tài chính đã hoàn thiện thủ tục cuối cùng để Bộ trưởng ký và trình Chính phủ… và khả năng trong thời gian ngắn, Chính phủ sẽ ban hành nghị định này.

Trước câu hỏi liệu có lực cản của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng nghị định không, ông Thịnh cho biết, quá trình thực hiện dự thảo, ban soạn thảo đã lắng nghe và rất cầu thị thông tin từ nhiều phía, nhưng không có chuyện có lực cản từ phía doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nhắc đến những vấn đề khó, phát sinh của dự thảo nghị định, ông La Văn Thịnh cho rằng: Hiện nay cái khó nhất là giải quyết thế nào để các nhà đầu tư, doanh nghiệp vẫn phát triển các công trình hạ tầng hoàn thành theo đúng mục tiêu, nhưng có tình trạng giá trị công trình BT và quỹ đất được giao chưa ngang giá. 

“Chẳng hạn khi xây cây cầu công trình BT thì khung đất là bờ ven bãi sú hoang vu, nhưng sau khi có công trình hạ tầng đầu tư hoặc chỉ là có công bố thông tin quy hoạch tới đây sẽ làm đô thị thì lập tức giá thị trường của đất tăng lên. Do đó, nếu xử lý không khéo sẽ tổn thương lớn đến nhà đầu tư, hoặc ngược lại Nhà nước có thể thất thoát khi xác định giá đất để thanh toán. Vì thế, vừa phải xử lý hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, nhưng cũng đảm bảo không làm tổn thương triệt tiêu động lực của các nhà đầu tư do đây là phương thức đầu tư mới và trong quá trình thực hiện vẫn phải hoàn thiện pháp luật”, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý công sản cho hay.

Quan điểm của Bộ Tài chính có nên giữ 2 loại giá (giá đất của khung giá do UBND các tỉnh ban hành và giá thị trường) không? Ông Thịnh cho biết, quan điểm 2 giá đã thể hiện nhất quán từ Luật Đất đai năm 2003 và Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2013.

“Khi quan tâm đến giá đất thì chúng ta nhìn ở góc nhìn nào? Ví dụ, với góc nhìn đại bộ phận dân chúng và doanh nghiệp sản xuất với chi phí tiền thuê đất là đầu vào thì khung giá của địa phương ban hành lại trúng với đại bộ phận của nền kinh tế. Nhưng nếu bán miếng đất làm tài sản thì luật quy định giá cụ thể, phải qua các công cụ thị trường để thẩm định giá làm sao sát với giá thị trường. Vấn đề giá đất này hiện cũng đã được ban chỉ đạo sửa đổi Luật đất đai 2013 đang tiến hành thảo luận với các chuyên gia, các nhà khoa học và nhà quản lý để đi đến một quan điểm thống nhất”, ông Thịnh thông tin thêm.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Lê
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều