Đà Nẵng "bác" mức sàn bình quân đầu người do tư vấn của Bộ Xây dựng lập!

HẢI CHÂU

Chiều 7/12, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng không đồng tình với mức sàn bình quân khu vực đô thị Đà Nẵng đến năm 2020 chỉ 27,7m2/người do một đơn vị tư vấn thuộc Bộ Xây dựng lập, mà đã bấm nút nâng lên 29m2/người cho bằng mức bình quân của cả nước!

 

Bình quân mức sàn nhà ở đô thị Đà Nẵng thấp hơn Quảng Nam, Đăk Lăk, Tây Ninh...?

Chiều 7/12, trong buổi cuối của kỳ họp thứ 6 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, Giám đốc Sở Xây dựng Vũ Quang Hùng đã trình bày dự thảo Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở TP Đà Nẵng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở trên cơ sở kết hợp có hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách TƯ, vốn ngân sách TP, vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp..

Giải thích của Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Vũ Quang Hùng về chỉ tiêu mức sàn nhà ở bình quân khu vực đô thị Đà Nẵng đến năm 2020 do tư vấn của Bộ Xây dựng lập không thuyết phục được các đại biểu HĐND TP (Ảnh: HC)

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 nâng diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người toàn TP Đà Nẵng từ 26,3m2/người lên 27,7m2/người (khu vực đô thị 27,8m2/người, khu vực nông thôn 27,3m2/người). Tuy nhiên báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị HĐND TP cho rằng chỉ tiêu về diện tích sàn bình quân đến năm 2020 của Đà Nẵng theo đề án chỉ 27,7m2/người là thấp và đề nghị nâng lên 29m2/người cho bằng với bình quân chung của cả nước vào thời điểm đó.

“Quyết định 2127/TTg của Thủ tướng phê duyệt Chiến lược Phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 ghi rất rõ diện tích sàn bình quân khu vực đô thị trong giai đoạn đến năm 2020 phải là 29m2/người. Đồng thời ghi rõ: Trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành trực thuộc TƯ là phải tổ chức chỉ đạo phát triển nhà ở trên địa bàn theo quy định của pháp luật và điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của địa phương đến năm 2020 đảm bảo phù hợp với chiến lược quốc gia.

Vậy thì một đô thị như Đà Nẵng mà lại phát triển nhà ở với diện tích sàn bình quân thấp hơn cả nước là rất vô lý. Qua tham khảo các địa phương khác thì Hà Nội xác định bình quân diện tích sàn nhà ở khu vực đô thị đến năm 2020 là 29,1m2/người; Tây Ninh 28m2, Đăk Lăk 29m2 và Quảng Nam ngay bên cạnh cũng 29m2… Thế thì không có lý do gì mà Đà Nẵng lại xác định diện tích sàn bình quân ở khu vực đô thị chỉ 27,7m2!” – ông Tô Hùng nói.

Ông cho biết thêm, theo giải trình của tổ soạn thảo đề án thì chỉ tiêu nêu trên được xây dựng dựa theo tương quan giữa thu nhập bình quân đầu người với diện tích sàn. Đây lại thêm một điều mà ông cho là hết sức vô lý, bởi thu nhập bình quân đầu người của Đà Nẵng, nhất là ở khu vực đô thị, rõ ràng là hơn nhiều tình miền núi, nông thôn khác.

Đại biểu Lê Xuân Hòa cũng cho rằng từ năm 2008, Đà Nẵng đã có Chương trình “3 có”, trong đó có nhà ở.  Bên cạnh đó Đà Nẵng thực hiện di dời, giải tỏa trên diện rộng, tốc độ xây dựng nhà ở rất lớn. Chưa kể hàng năm TP này còn nộp ngân sách về TƯ, có thu nhập bình quân đầu người, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao so với bình quân cả nước. Vậy mà Chương trình phát triển nhà ở lại xác định mức sàn bình quân đầu người thấp hơn bình quân cả nước là điều cần phải xem xét lại.

“Nếu chỉ tiêu 27,2m2/người ở khu vực đô thị Đà Nẵng đến năm 2020 là có cơ sở thì chúng ta phải tự nhìn lại mình. Chúng ta nói Chương trình “Có nhà ở” tại Đà Nẵng rất tốt nhưng con số bình quân lại thấp hơn toàn quốc. Vì vậy sắp tới cần phải có giải pháp như thế nào để đáp ứng được mức bình quân của toàn quốc, để đến năm 2030 vượt lên mức bình quân toàn quốc như dự thảo đề ra!” – Đại biểu Lê Xuân Hòa nói.

"Bác" chỉ tiêu do tư vấn của Bộ Xây dựng lập

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Vũ Quang Hùng, hiện nay diện tích nhà ở bình quân của toàn TP Đà Nẵng là 26,3m2 sàn/người (bình quân toàn quốc là 20,6m2/người). Theo Chiến lược nhà ở quốc gia thì đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc (gồm cả đô thị và nông thôn) đạt 25m2 sàn/người. Trong khi đó, chỉ tiêu diện tích bình quân nhà ở toàn TP Đà Nẵng đến năm 2020 là 27,7m2 sàn/người. Như vậy tính chung cả đô thị và nông thôn thì Đà Nẵng xác định mức sàn cao hơn bình quân của cả nước.

Ông Vũ Quang Hùng cũng cho biết, đơn vị tư vấn được Sở Xây dựng Đà Nẵng mời xây dựng Chương trình phát triển nhà ở của TP là một đơn vị thuộc Bộ Xây dựng. Đơn vị này cũng đã lập Chương trình phát triển nhà ở cho hơn 50 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có cả Hà Nội, TP.HCM…

Ông Tô Hùng lưu ý, tuy đề án xác định diện tích sàn chung của khu vực đô thị và nông thôn Đà Nẵng đến năm 2020 cao hơn bình quân cả nước nhưng khu vực đô thị lại thấp gần 2m2/người. Giải trình của đơn vị tư vấn dựa trên cơ sở chạy chương trình hồi quy tuyến tính bằng hàm tương quan giữa diện tích bình quân và thu nhập. Kết quả cụ thể của hàm này như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào nội tố và thành phần đưa vào hàm.

“Do đó chỉ dựa vào thu nhập bình quân là không đủ, vì đầu tư nhà ở hiện nay không phải chỉ người dân mà phần lớn là chúng ta khuyến khích phát triển nhà ở thương mại. Nếu quyết định diện tích bình quân sàn khu vực đô thị thấp thì cũng có nghĩa chúng ta khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng những căn hộ diện tích nhỏ. Cũng là một đơn vị tính nhưng tại sao Quảng Nam vẫn xác định khu vực đô thị 29m2, Đăk Lăk 29m2, Tây Ninh 28m2, Hà Nội 29,1m2?” – ông Tô Hùng hỏi.

Theo Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung, Đà Nẵng có Chương trình “5 không, 3 có”, tự hào là đô thị loại 1 cấp quốc gia nhiều năm rồi. Vậy mà bây giờ tính bình quân diện tích nhà ở như khu vực nông thôn là không có sự nỗ lực, chưa có những đột phá. “Tôi nghĩ ít nhất Đà Nẵng phải xác định chỉ tiêu trên mức bình quân chung của cả nước, rồi từ 2020 trở đi còn phải nâng lên nữa. Và tôi cũng đồng tình với ý kiến đưa ra chỉ tiêu phải đồng bộ với các cơ chế chính sách, chứ đưa ra mà không kèm cơ chế chính sách thì có ý nghĩa gì?” – ông Nguyễn Nho Trung nói.

Kết quả, đã có 46/48 đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bấm nút đồng ý đưa chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở bình quân tại khu vực đô thị Đà Nẵng đến năm 2020 đạt tối thiểu 29m2/người, chứ không phải 27,7m2/người như dự thảo Chương trình Phát triển nhà ở TP Đà Nẵng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 mà Sở Xây dựng trình ra kỳ họp.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet