Đà Nẵng: Chỉ đạo thu hồi, xử lý sai phạm vụ chung cư cán bộ, công chức

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo thu hồi hàng loạt căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước đang cho cán bộ, công chức, viên chức thuê theo chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội của TP nhưng xảy ra sai phạm!

Như tin đã đưa, chiều 16/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã công bố Thông báo kết luận thanh tra số 178/TB-UBND ngày 14/11/2018 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ rõ hàng loạt sai phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, bố trí, sử dụng chung cư thuộc sở hữu Nhà nước tại Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng (nay là Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đà Nẵng sẽ thu hồi hàng loạt căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước cho CBCCVC thuê nhưng xảy ra sai phạm (Ảnh: HC)

Đáng chú ý, có rất nhiều trường hợp CBCCVC đang thuê nhà chung cư cho người khác ở, bỏ trống căn hộ chung cư hoặc không ở thường xuyên; có hàng chục, hàng trăm trường hợp đang có nhà riêng, đang có 2 thửa đất trở lên trên địa bàn Đà Nẵng, thậm chí có người có 2 nhà ở đem tặng cho, chuyển nhượng... nhưng vẫn đang được bố trí thuê căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước nhưng vẫn hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội của TP!

Trên cơ sở Kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện nghiêm việc xem xét về điều kiện, tiêu chuẩn được bố trí chung cư và rà soát chặt chẽ về tình trạng nhà ở, đất ở (kể cả trường hợp được TP phê duyệt chuyển quyền sử dụng đất làm nhà ở) của đối tượng xin thuê chung cư trước khi tham mưu cho Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư TP theo đúng quy định pháp luật.

Rà soát các trường hợp trước đây được TP phê duyệt cho thuê nhà chung cư và hiện đang ở, nếu đến nay không còn phù hợp về điều kiện, tiêu chuẩn hoặc không còn thuộc đối tượng được thuê nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước thì tham mưu cho UBND TP quyết định thu hồi căn hộ chung cư theo quy định, nhất là với 5 trường hợp do Sở LĐ-TB-XH tham mưu xét duyệt bố trí chưa đảm bảo về điều kiện để bố trí thuê nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước.

Phối hợp với Văn phòng UBND TP, Sở TN-MT tiếp tục rà soát danh sách CBCCVC đang thuê nhà chung cư, đối chiếu với CBCCVC đã được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở do UBND TP phê duyệt trước đây để xem xét lại việc cho thuê chung cư. Trường hợp đã được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất thì Sở Xây dựng tham mưu UBND TP ra quyết định thu hồi căn hộ cho thuê.

Phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai TP kiểm tra, rà soát và tham mưu cho Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định thu hồi căn hộ chung cư của CBCCVC đang thuê hiện đang sở hữu nhà ở hoặc có từ 2 lô đất trở lên trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tham mưu cho Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định thu hồi căn hộ chung cư của 03 trường hợp đang thuê nhà chung cư đã được UBND TP phê duyệt chuyển quyền sử dụng đất làm nhà ở, và 01 trường hợp bố trí không đúng quy định, quyết định của UBND TP Đà Nẵng.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng được yêu cầu chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Công ty Quản lý nhà chung cư (nay là Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng) kiểm tra, rà soát lại tất cả các trường hợp ở không đúng đối tượng, không ở thường xuyên để tham mưu cho Chủ tịch UBND TP quyết định thu hồi căn hộ chung cư của CBCCVC sử dụng sai quy định. Trước mắt, rà soát lại 17 trường hợp ở không đúng quy định được nêu trong kết luận thanh tra để tham mưu xử lý theo quy định.

Đồng thời tiếp tục rà soát lại tình trạng nhà ở và đất ở của CBCCVC đang thuê nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước hiện nay đang có 01 lô đất ở hoặc có nhà ở, đất ở đã chuyển nhượng trên địa bàn TP để tham mưu cho Chủ tịch UBND TP xử lý theo quy định; tham mưu cho UBND TP bổ sung quy định cụ thể về thời hạn trả lại chung cư đối với người đang thuê chung cư nhưng sau đó có từ 01 thửa đất thuộc sở hữu của mình trên địa bàn TP (trong khi chờ xây dựng nhà ở hoặc chuyển quyền sử dụng đất.,.).

Chỉ đạo Công ty Quản lý nhà chung cư (nay là Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng) chấm dứt ngay việc thông 02 căn hộ với nhau của 06 trường hợp. Rà soát lại 16 trường hợp mà Công ty cho thuê căn hộ chung cư không qua xét duyệt, nếu thực sự khó khăn về nhà ở thì tham mưu cho UBND TP xét duyệt theo đúng quy định.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Sở trong việc theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra đối với công tác quản lý nhà chung cư để Công ty Quản lý nhà chung cư xảy ra các vi phạm, thiếu sót như Kết luận thanh tra đã nêu. Đồng thời chỉ đạo Công ty Quản lý nhà chung cư tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với những sai sót, khuyết điểm này.

Trong khi đó, Sở TN-MT được yêu cầu, trong quá trình tham mưu phê duyệt cho CBCCVC mua đất ở theo chính sách hỗ trợ của nhà nước cần phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát CBCCVC đang được thuê nhà chung cư để tham mưu UBND TP chỉ đạo thu hồi căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước mà CBCCVC đang thuê của TP khi phê duyệt chuyển quyền sử dụng đất.

Công ty Quản lý nhà chung cư (nay là Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng) được yêu cầu nghiêm túc thực hiện những nội dung tại Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND TP (thông qua Thanh tra TP) trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ban hành Kết luận thanh tra.

Các cơ quan, đơn vị có CBCCVC đang thuê chung cư thuộc sở hữu nhà nước được yêu cầu tổ chức kiểm điểm đối với cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức cho người khác ở sai quy định tại căn hộ chung cư của mình đang thuê; kê khai không đúng thực tế hoặc không kê khai về tình trạng nhà ở và đất ở thuộc sở hữu của riêng mình (của cả vợ và chồng).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai TP tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Liên Chiểu, quận Cẩm Lệ chưa nghiêm túc thực hiện việc rà soát tình trạng nhà, đất của 1.324 trường hợp CBCCVC đang thuê nhà chung cư thuộc sở hữu nhầ nước theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng được giao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND TP kết quả việc thực hiện Kết luận thanh tra của Công ty Quản lý nhà chung cư (nay là Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

TIN LIÊN QUAN
HẢI CHÂU
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều