Đà Nẵng: Chính thức hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP

Ngày 4/4, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng vừa ký Quyết định 1367/QĐ-UBND (ngày 29/3) về việc tổ chức lại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐĐBQH) và Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng thành Văn phòng ĐĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng

Theo đó, Văn phòng (VP) ĐĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND TP Đà Nẵng, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của ĐĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng. Trụ sở VP ĐĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng đặt tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Trụ sở Đoàn ĐBQH và trụ sở HĐND TP Đà Nẵng sẽ được cải tạo, nâng cấp thành Bảo tàng Đà Nẵng; còn VP ĐĐBQH và HĐND TP sẽ chuyển vào hoạt động tại Trung tâm Hành chính TP (Ảnh: HC)

VP ĐĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên; chịu sự quản lý về tổ chức, hành chính của UBND TP và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng ĐĐBQH, Thường trực HĐND TP theo lĩnh vực được phân công.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh VP, Phó Chánh VP ĐĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng sau khi thống nhất với Trưởng ĐĐBQH và HĐND TP. Số lượng Phó Chánh VP thực hiện theo quy định chung.

Chánh VP ĐĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng điều hành công việc của VP và chịu trách nhiệm trước Trưởng ĐĐBQH, Chủ tịch HĐND TP và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VP. Phó Chánh VP giúp Chánh VP thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh VP.

Biên chế công chức của VP ĐĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước của TP, do UBND TP giao, quản lý. Trước mắt, chuyển nguyên trạng chỉ tiêu hiện giao đối với VP HĐND TP sang VP ĐĐBQH và HĐND TP là 33 biên chế công chức và 11 hợp đồng

Tạm ứng kinh phí để chi trả nguyên trạng đối với số cán bộ, công chức, lao động tiếp nhận từ VP ĐĐBQH chuyển sang trong khi chờ đợi Bộ Nội vụ có quyết định điều chuyển biên chế từ VP Quốc hội sang UBND TP Đà Nẵng quản lý.

VP ĐĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2019.

 

TIN LIÊN QUAN
HẢI CHÂU
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều