Đà Nẵng: Chính thức “thay máu” lãnh đạo Công ty CP Môi trường đô thị

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, sáng nay 10/12, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đã chính thức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để tiến hành thủ tục thay thế nhân sự Ban lãnh đạo Công ty.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng điều động ông Phạm Thanh Phúc (Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở TN&MT) đến nhận công tác và cử làm Người đại diện phần vốn nhà nước phụ trách chung tại Công ty CP Môi trường đô thị (MTĐT) Đà Nẵng, với số cổ phần làm đại diện là 981.512 cổ phần.

Ông Nguyễn Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng (giữa) trao Quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cử ông Phạm Thanh Phúc (áo xanh) làm Người đại diện phần vốn nhà nước phụ trách chung và ông Phạm Quang Sáng (áo trắng) làm Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP MTĐT  Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Quyết định Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng cử ông Phạm Quang Sáng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP MTĐT Đà Nẵng làm Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty này, với số cổ phần làm đại diện là 981.512 cổ phần.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, ông Nguyễn Thương, cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng miễn nhiệm Người đại diện phụ trách chung phần vốn nhà nước tại Công ty CP MTĐT Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Thanh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP MTĐT Đà Nẵng).

Đồng thời công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng miễn nhiệm Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP MTĐT Đà Nẵng đối với ông Đặng Đức Vũ (Tổng Giám đốc Công ty CP MTĐT Đà Nẵng). Hai ông Nguyễn Thanh Hùng và Đặng Đức Vũ được điều động sang Sở TN&MT nhận nhiệm vụ khác.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty CP MTĐT Đà Nẵng đã tiến hành bầu bổ sung hai ông Phạm Thanh Phúc và Phạm Quang Sáng vào thành viên HĐQT Công ty. Ngay sau đó, HĐQT Công ty CP MTĐT Đà Nẵng đã triệu tập cuộc họp, biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Hùng, chức Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đặng Đức Vũ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu ban lãnh đạo mới của Công ty CP MTĐT khẩn trương chấn chỉnh công tác điều hành, quản lý; xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP (Ảnh: HC)

Tại cuộc họp này, HĐQT Công ty MTĐT cũng tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo mới của Công ty. Theo đó, ông Phạm Thanh Phúc được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP MTĐT Đà Nẵng. Ông Võ Minh Đức, Người đại diện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP MTĐT Đà Nẵng được bầu giữ chức Tổng Giám đốc Công ty.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại công văn ban hành ngày 25/10, Ban lãnh đạo mới của Công ty CP MTĐT Đà Nẵng khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong tổ chức, hoạt động của Công ty; chấn chỉnh công tác điều hành, quản lý; xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn và các khu vực bãi đất trống.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ để bố trí công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở TN&MT đối với hai ông Nguyễn Thanh Hùng và Đặng Đức Vũ. Đồng thời giao Sở Tài chính và Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP MTĐT Đà Nẵng sớm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đối với những tồn tại, hạn chế của Công ty này trong thời gian qua.

TIN LIÊN QUAN

HẢI CHÂU

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều