Đà Nẵng giải thích việc “không tiếp nhận CCVC ngoài TP về cơ quan hành chính”

HẢI CHÂU

Sở Nội vụ Đà Nẵng vừa có văn bản 3400/SNV-CCVC giải thích về việc “Không tiếp nhận công chức, viên chức (CCVC) ngoài TP về cơ quan hành chính” được nêu tại văn vản số 3218/SNV-CCVC (ngày 17/11/2017) của Sở này!

 

Chiều 6/12, Sở TT-TT Đà Nẵng đã gửi đến các cơ quan báo chí trên địa bàn văn bản số 3400/SNV-CCVC ngày 5/12 của Sở Nội vụ Đà Nẵng, giải thích về việc “Không tiếp nhận công chức, viên chức (CCVC) ngoài TP về cơ quan hành chính” được nêu tại văn vản số 3218/SNV-CCVC (ngày 17/11/2017) của Sở Nội vụ Đà Nẵng (Infonet đã đưa tin).

Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, ông Võ Ngọc Đồng, phát biểu tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX đang diễn ra.

Tại văn bản 3400/SNV-CCVC, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay, thời gian qua, việc tiếp nhận CCVC ngoài TP chưa có hướng dẫn đầy đủ, do vậy có hiện tượng “chạy” để vào cơ quan hành chính. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Sở Nội vụ Đà Nẵng đã có văn bản hướng dẫn về việc này để thực hiện công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận CCVC vào các cơ quan của TP.

Việc tiếp nhận CCVC ngoài TP về các đơn vị sự nghiệp công lập tiến hành theo quy trình công khai, đúng trình tự quy định của pháp luật về quản lý công chức, viên chức. Riêng đối với các cơ quan hành chính, hiện nay, số người làm việc đã vượt số chỉ tiêu biên chế Bộ Nội vụ giao cho TP Đà Nẵng.

Do vậy, TP đã chỉ đạo tạm thời “không tiếp nhận công chức ngoài TP, không thực hiện hợp đồng lao động mới, thực hiện tinh giản biên chế” để giảm số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính còn đúng chỉ tiêu biên chế do Bộ Nội vụ giao.

Từ vấn đề nêu trên, tạm thời TP Đà Nẵng không tiếp nhận CCVC đang công tác ở các tỉnh, thành khác chuyển công tác về các cơ quan hành chính thuộc TP quản lý. Còn việc tuyển dụng mới CC thông qua thi tuyển thì vẫn thực hiện bình thường theo quy định, người ngoài TP vẫn được tham gia thi tuyển.

Đối với việc CCVC đang công tác ở các tỉnh, thành khác chuyển công tác đến các đơn vị sự nghiệp thuộc TP Đà Nẵng thì vẫn thực hiện tiếp nhận nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu theo Công văn số 9039/UBND-SNV ngày 06/11/2017 của Chủ tịch UBND TP và Công văn số 3218/SNV-CCVC ngày 17/11/2017 của Sở Nội vụ về tiếp nhận CCVC ngoài TP về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP quản lý.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet