Đà Nẵng: Giám sát xe cứu thương ngoại tỉnh hoạt động trên địa bàn

HẢI CHÂU

Ngày 3/8, Sở GTVT Đà Nẵng có thông báo 3163/TB-SGTVT về kết luận của Giám đốc Sở Lê Văn Trung tại cuộc họp ngày 1/8 với các cơ quan liên quan nhằm chấn chỉnh hoạt động của xe cứu thương trên địa bàn.

Theo đó, tham dự cuộc họp ngày 1/8 cùng với lãnh đạo Sở GTVT Đà Nẵng có đại diện Sở Y tế, Phòng CSGT, Chánh Thanh tra Sở GTVT, Chánh Văn phòng Ban ATGT, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới cùng lãnh đạo của 32 bệnh viện, trung tâm y tế... trên địa bàn.

Nhiều xe cứu thương vi phạm trong việc sử dụng đèn, còi ưu tiên không đúng quy định khi tham gia giao thông trên địa bàn Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Theo ghi nhận tại cuộc họp, trong thời gian qua, hoạt động của xe cứu thương đã đáp ứng nhu cầu cấp cứu, vận chuyển người bệnh. Tuy nhiên vẫn còn xảy ra các trường hợp vi phạm, nhất là trong việc sử dụng đèn, còi ưu tiên không đúng quy định khi tham gia giao thông.

Sau khi nghe ý kiến các cơ quan đơn vị hữu quan, Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các bệnh viện, trung tâm y tế, đơn vị có xe cứu thương tập trung rà soát chất lượng xe cứu thương tại đơn vị mình đảm bảo đúng quy chuẩn của xe cứu thương theo quy định tại Thông tư 27/2017/TT-BYT ngày 28/7/2017 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương,

Đồng thời kiểm tra, rà soát danh sách xe cứu thương do đơn vị quản lý đã chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc đã hết niên hạn sử dụng, bán thanh lý để thông báo cho Phòng CSGT, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới biết, quản lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các bệnh viện, trung tâm y tế, đơn vị có xe cứu thương cũng được yêu cầu quán triệt đội ngũ lái xe thực hiện nhiệm vụ, quy trình triển khai hoạt động xe cứu thương theo đúng Thông tư 27/2017/TT-BYT và chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động cấp cứu đồng thời đảm bảo an toàn giao thông.

Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng giao phòng chuyên môn thuộc Sở phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế trong tháng 8 hoàn thành viện xây dựng bản cam kết về hoạt động của xe cứu thương để các cơ sở, doanh nghiệp có xe cứu thương ký cam kết thực hiện, có xác nhận của Giám đốc Sở GTVT, Giám đốc Sở Y tế.

Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng cũng nhấn mạnh, trong thời gian đến, Sở GTVT sẽ phối hợp với Công an TP triển khai giám sát hoạt động của xe cứu thương, trước mắt là các xe ngoại tỉnh hoạt động trên địa bàn. Thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra đột xuất chất lượng xe cứu thương của các đơn vị, đảm bảo hoạt động cứu thương đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội, đồng thời không ảnh hưởng đến các hoạt động khác của TP Đà Nẵng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet