Đà Nẵng hạn chế phát triển nhà cao tầng ở những khu vực nào?

Hải Châu

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, TP này hạn chế phát triển kiến trúc cao tầng trong khu dân cư hiện hữu, trên các tuyến đường có lộ giới nhỏ hơn 20m; hạn chế xây chung cư cao tầng trong các khu dân cư hiện hữu, trong các khu đất nhỏ hơn 1.200m².

Ngày 5/11, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, ông Vũ Quang Hùng cho hay, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP liên quan đến quản lý xây dựng công trình cao tầng, Sở Xây dựng vừa có văn bản 10178/SXD-QHKT thông tin đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân về chủ trương và các quy định liên quan đến quản lý xây dựng công trình cao tầng trên địa bàn TP.

Theo đó, ở các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, trước đây Đà Nẵng quản lý kiến trúc, xây dựng theo Quyết định 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND TP ban hành quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn TP.

Đà Nẵng hạn chế phát triển nhà cao tầng trong khu dân cư hiện hữu, trên các tuyến đường có lộ giới nhỏ hơn 20m. (Ảnh: HC)

Qua 06 năm triển khai Quyết định, phần nào đã tạo diện mạo đô thị hiện đại cho TP, tuy nhiên việc xây dựng cao tầng có thể ảnh hưởng về hạ tầng đô thị trong tương lai; đồng thời nhiều thông tin cho rằng Quyết định 47/2012/QĐ-UBND tồn tại nhiều nội dung chưa phù hợp với pháp luật hiện hành.

Do đó, ngày 20/8/2018, UBND TP Đà Nẵng có chủ trương bãi bỏ Quyết định 47/2012/QĐ-UBND và không ban hành Quyết định thay thế. Việc quản lý xây dựng công trình hiện thực hiện theo Quy chuẩn xây dựng VN 01:2008 của Bộ Xây dựng và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Về chủ trương của TP Đà Nẵng đối với xây dựng công trình nhà cao tầng, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng từ tháng 3/2018 cập nhật đến tháng 10/2018, tại văn bản số 10178/SXD-QHKT (ngày 31/10), Sở Xây dựng đã tóm tắt các nội dung  quy định về quy hoạch và quản lý xây dựng công trình trên địa bàn TP Đà Nẵng hiện nay.

Cụ thể, đối với các khu vực đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và thiết kế đô thị được duyệt, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền liên quan căn cứ quy hoạch và thiết kế đô thị được duyệt để thực hiện các thủ tục xây dựng cơ bản đúng quy định.

Đối với các khu vực đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 mà chưa có thiết kế đô thị được duyệt, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý theo đúng cơ cấu quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt, riêng đối với việc ghép các lô đất ở liền kề chỉ cho phép xây dựng tối đa 09 tầng (Do đang nghiên cứu việc dừng, không cấp phép xây dựng các dự án nhà cao tầng nên trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê được xây dựng tối đa  08 tầng).

Đối với các dự án và khu vực đã được UBND TP Đà Nẵng thống nhất về quy định về các chỉ tiêu kiến trúc, xây dựng thì việc quản lý xây dựng được tiếp tục thực hiện theo các chủ trương mà TP đã thống nhất.

Đối với các khu vực chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thì công tác xây dựng công trình được thực hiện quản lý theo đúng Luật Xây dựng, Quy chuẩn Xây dựng VN 01:2008 của Bộ Xây dựng và Tiêu chuẩn hiện hành. Tại Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 của UBND TP Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Trong đó: “Hạn chế phát triển kiến trúc cao tầng trong khu dân cư hiện hữu, trên các tuyến đường có lộ giới nhỏ hơn 20m, hạn chế xây dựng chung cư cao tầng trong các khu dân cư hiện hữu, trong các khu đất nhỏ hơn 1.200m² ”.

Như vậy, đối với các khu đất có diện tích 1.200m² trở lên, trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư, UBND TP Đà Nẵng sẽ xem xét cụ thể từng trường hợp tuỳ vào quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy chuẩn xây dựng, mục đích sử dụng đất và điều kiện hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại khu vực để cho phép lập quy hoạch chi tiết trình duyệt trước khi thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet