Đà Nẵng: Không cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng các dự án chưa có ĐTM

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các Sở Xây dựng, Sở KH-ĐT không thẩm định thiết kế xây dựng, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng và không tham mưu cấp Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Ngày 17/2, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT Đà Nẵng) cho hay, để đảm bảo thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường và phát hiện kịp thời các tổ chức, cá nhân không thực hiện các thủ tục môi trường theo quy định, UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản 506/UBND-STNMT chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các quận huyện, UBND các xã, phường phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư và môi trường.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các Sở Xây dựng, KH-ĐT không tham mưu cấp Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

Theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện yêu cầu các doanh nghiệp, dự án thuộc thẩm quyền quản lý của ngành, địa phương mình phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

Các Sở Xây dựng, KH-ĐT nghiêm túc thực hiện: Không thẩm định thiết kế xây dựng, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng và không tham mưu cấp Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định tại điểm a, điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở TN-MT tiến hành kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án đang triển khai thi công xây dựng trên địa bàn nhưng chưa lập ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định, xác nhận của Sở; đôn đốc Chủ dự án thực hiện và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận theo quy định.

Đồng thời giao UBND các quận, huyện rà soát, kiểm tra, thanh tra các dự án đang triển khai thi công xây dựng trên địa bàn nhưng chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận; đôn đốc Chủ dự án thực hiện đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với các dự án thuộc thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo UBND TP (thông qua Sở TN-MT) để xử lý theo quy định.

UBND các phường, xã cũng được giao nhiệm vụ kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc báo cáo UBND quận, huyện theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 143 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Chi cục Bảo vệ môi trường Đà Nẵng cũng cho biết, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định 712/QĐ-UBND ủy quyền thẩm định, phê duyệt ĐTM cho BQL Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng đối với các dự án đầu tư thực hiện tại các KCN.

Các KCN được ủy quyền gồm KCN Hòa Cầm, KCN Liên Chiểu, KCN Đà Nẵng, KCN Hòa Khánh, KCN Hòa Khánh mở rộng và KCN dịch vụ thủy sản Đà Nẵng. Thời hạn ủy quyền là 05 năm, kể từ ngày 21/01/2019 đến hết ngày 21/01/2024.

BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng tổ chức thẩm định, phê duyệt ĐTM, điều chỉnh nội dung ĐTM do mình phê duyệt đối với các dự án thực hiện tại các KCN nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện giám sát công tác bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai các dự án do mình phê duyệt ĐTM; chủ trì trả lời ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan đến ĐTM do mình phê duyệt và chịu trách nhiệm trước UBND TP Đà Nẵng và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền.

 

TIN LIÊN QUAN
HẢI CHÂU
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều