Đà Nẵng: Kiểm tra, sát hạch công chức được tiếp nhận không qua thi tuyển

Ngày 23/3, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có Quyết định 1125/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện

Theo đó, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện (sau đây gọi tắt là Hội đồng Kiểm tra, sát hạch) do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm Chủ tịch Hội đồng; Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng làm Phó Chủ tịch Hội đồng; Ủy viên Hội đồng là đại diện các đơn vị hữu quan.

Đà Nẵng sẽ kiểm tra, sát hạch các trường hợp được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện (Ảnh: HC)

Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận. Căn cứ yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, Hội đồng tổ chức sát hạch theo hình thức và nội dung kiểm tra, sát hạch (xem box).

Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Trường hợp số ý kiến bằng nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Hội đồng được sử dụng con dấu, tài khoản của Sở Nội vụ trong các hoạt động kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra, sát hạch ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng tổ chức thực hiện: 1/ Kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 2/ Thông báo hình thức, nội dung, thời gian kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện.

3/ Tổ chức kiểm tra, sát hạch (chuẩn bị đề, tổ chức kiểm tra, sát hạch; phân công thành viên chấm điểm; thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch). 4/ Hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo kết quả kiểm tra, sát hạch và đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định tuyển dụng công chức không qua thi tuyển.

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch các trường hợp được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tổ chức kiểm tra, sát hạch theo hình thức và nội dung sau:

1/ Hình thức kiểm tra, sát hạch: Thi viết (thời gian 90 phút)

2/ Nội dung kiểm tra, sát hạch:

a)      Về trình độ hiểu biết chung gồm các nội dung: + Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức + Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính + Các Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh.

b)      Về chuyên môn, nghiệp vụ: Các Nghị định, Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực nơi người dự tuyển đăng ký tuyển dụng

 

 

TIN LIÊN QUAN
HẢI CHÂU
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều