Đà Nẵng: Sở Tài chính chủ trì giám sát hoạt động kinh doanh casino

Sở Tài chính Đà Nẵng được phân công chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn TP

Ngày 29/11, Sở Tài chính Đà Nẵng cho hay, trên địa bàn TP hiện có 03 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng. Trong đó có 01 doanh nghiệp kinh doanh casino là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores; 02 doanh nghiệp còn lại là Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An và Công ty CP Thương mại - Xây dựng Hồng Lam kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores của chủ đầu tư Trung Quốc hiện hoạt động kinh doanh casino trên địa bàn Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Để tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát toàn diện đối với các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này, UBND TP Đà Nẵng đã có Quyết định số 1951/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý, giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn TP.

Quy chế phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, giám sát kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh casino, trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài trên địa bàn TP Đà Nẵng đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, tuân thủ quy định của pháp luật và giảm thiểu sự phiền hà, cản trở hoạt động của doanh nghiệp.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc thành lập Đoàn kiểm tra, xây dựng đề cương, kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng năm của UBND TP Đà Nẵng đối với các doanh nghiệp. Trên cơ sở phân công cụ thể, các thành viên Đoàn kiểm tra đã thực hiện theo từng phần hành, đảm bảo tính chính xác, khách quan và thể hiện trách nhiệm cao trong thực thi công vụ.

Với vai trò là cơ quan tham mưu, Sở Tài chính Đà Nẵng được phân công chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan theo dõi việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động của 03 doanh nghiệp nêu trên đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành để tổng hợp báo cáo tình hình với UBND TP kịp thời xử lý các trường hợp vướng mắc (nếu có).

Sở Tài chính Đà Nẵng cũng cho biết, theo quy định pháp luật hiện hành, hàng năm UBND cấp tỉnh kiểm tra định kỳ đối với việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về điều kiện kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Định kỳ kiểm tra không quá 01 lần/năm đối với một doanh nghiệp.

Trong năm 2018, qua giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại 03 doanh nghiệp nêu trên đã giúp UBND TP Đà Nẵng thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý, giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này.

Đồng thời qua kiểm tra cũng kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn, chấn chỉnh các doanh nghiệp về những nội dung thực hiện chưa đúng quy định đối với lĩnh vực kinh doanh đặc thù, có sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan nhà nước.

 

TIN LIÊN QUAN
HẢI CHÂU
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều