Đà Nẵng: Sở Xây dựng thẩm định, xác nhận đối tượng vay mua nhà ở xã hội

HẢI CHÂU

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng phối hợp với chính quyền cấp huyện, cấp xã và các cơ quan liên quan thẩm định, xác nhận đối tượng, điều kiện vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP

Ngày 14/5, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên vừa ký văn bản đề nghị các sở, ngành và địa phương trên địa bàn thực hiện một số nhiệm vụ nhằm triển khai cho vay nhà ở xã hội (NOXH) theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng phối hợp với chính quyền cấp huyện, cấp xã và các cơ quan liên quan thẩm định, xác nhận đối tượng, điều kiện vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội (Ảnh: HC)

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng phối hợp với chính quyền cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chức năng liên quan thực hiện thẩm định, xác nhận đối tượng, điều kiện vay vốn ưu đãi theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trong quá trình xử lý nợ bị rủi ro và tài sản bảo đảm để thu hồi vốn vay.

Đồng thời, cung cấp kịp thời thông tin về các dự án NOXH nằm trong danh mục dự án xây dựng NOXH thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư NOXH do UBND TP phê duyệt, cung cấp thông tin về giá trị căn hộ thuộc NOXH và danh sách các đối tượng được mua, thuê mua NOXH để làm cơ sở cho NHCSXH thẩm định triển khai cho vay theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở TN-MT chỉ đạo các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phối hợp với NHCSXH các cấp trong việc đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định. Chi nhánh NHCSXH TP có trách nhiệm phối hợp với Sở TT-TT đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP để người dân được biết và tiếp cận vay vốn.

Đồng thời, Chi nhánh NHCSXH TP được yêu cầu tham mưu phân bổ, điều chỉnh nguồn vốn cho vay NOXH kịp thời giữa các địa phương để đảm bảo giải ngân hiệu quả và đúng đối tượng; tổ chức tập huấn cho Chủ tịch UBND phường, xã, Ban giảm nghèo và hội đoàn thể nhận ủy thác về quy trình, thủ tục cho vay NOXH.  

Theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo Ban giảm nghèo xã, phường tập hợp hồ sơ của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn trong toàn xã, phường; trường hợp nhu cầu vay vốn lớn hơn chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao thì tổ chức chấm điểm theo Bảng tiêu chí chấm điểm được NHCSXH hướng dẫn để xét ưu tiên vay vốn nhà ở xã hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet