Đà Nẵng: Sửa đổi quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa

HẢI CHÂU

Theo quy định mới, diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau tách thửa phải đảm bảo lần lượt từ 50m2, 60m2, 70m2, 80m2 (tại các phường trung tâm, ngoại thành) và 120m2 (huyện Hòa Vang); chiều rộng các cạnh phải trên 4m!

Tại phiên họp thường kỳ UBND TP Đà Nẵng ngày 7/8, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn TP (ban hành kèm theo Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND TP Đà Nẵng). Trong đó có  sửa đổi quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa, chiều rộng các thửa đất tối thiểu đối với đất ở tại các khu vực quận, phường.

Các thành viên UBND TP Đà Nẵng biểu quyết thông qua Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn TP tại phiên họp ngày 7/8 (Ảnh: HC)

Cụ thể, diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa (ngoại trừ các trường hợp đặc biệt) phải đảm bảo lần lượt từ 50m2, 60m2, 70m2, 80m2 tại các phường khu vực trung tâm, ngoại thành và 120m2 (tại huyện Hòa Vang); đồng thời chiều rộng các cạnh phải trên 4m.  

Quyết định mới cũng có những điều khoản để hạn chế việc người sử dụng đất lợi dụng quy định về trường hợp đặc biệt tách ra nhiều thửa đất có diện tích nhỏ để chuyển nhượng; hạn chế việc tách thành nhiều thửa mà chưa đầu cơ sở hạ tầng cần thiết, dẫn đến chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất, đầu cơ đất, không lành mạnh trong thị trường bất động sản. Đồng thời yêu cầu người sử dụng đất phải lấy ý kiến của cơ quan quản lý xây dựng về hạ tầng kỹ thuật trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất.

Đối với trường hợp tách thửa đất có diện tích đất tự mở đường làm lối đi, theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN01:2008/BXD, trong trường hợp quy hoạch cải tạo các khu dân cư cũ trong đô thị, lộ giới các tuyến đường trong nhóm nhà ở hiện trạng phải đảm bảo ≥4m.

Do vậy, Quyết định mới yêu cầu người sử dụng đất có văn bản tự nguyện hiến đất mở đường, có UBND phường, xã xác nhận; đường đi mới hình thành tối thiểu phải bằng với lộ giới kiệt hẻm tại khu vực theo quy định đối với các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu; huyện Hòa Vang từ 5m trở lên và đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, phần diện tích này thể hiện là đường giao thông.

Đáng chú ý, trong Quyết định mới vừa được UBND TP Đà Nẵng thông qua và sắp được ban hành cũng sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền và thời hạn thực hiện cấp Giấy chứng nhận, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo hướng giảm số ngày thực hiện và quy định trách nhiệm của từng cơ quan khi thực  hiện các thủ tục này

Đối với quy định về giá nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn, Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết, hiện đang thực hiện theo Quyết định 01/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND TP. Đến nay hầu hết các căn cứ pháp lý của Quyết định số 01 này đã được sửa đổi, bổ sung thay thế bởi các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính.

Do vậy, để đảm bảo phù hợp theo các quy định hiện hành và thực tế thực hiện Sở Tài chính Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Xây dựng và Cục Thuế TP xây dựng dự thảo Quyết định quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn TP.

Việc quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn TP, trong đó có quy định rõ tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ đảm bảo được tính bao quát và đầy đủ về các nội dung liên quan để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn TP triển khai thực hiện.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet