Đà Nẵng: Tất cả các sở, ngành đều có số lượng cấp phó đúng quy định

Ngày 14/12, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo, giao trách nhiệm cá nhân cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện việc sắp xếp số lượng cấp phó theo đúng quy định.

Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, từ năm 2017, Sở đã tham mưu Chủ tịch UBND TP báo cáo Thường trực Thành ủy và triển khai điều chỉnh số lượng cấp phó các sở, ngành (không tiếp tục bổ nhiệm khi có người về hưu, điều động sang đơn vị khác); chỉ đạo các sở, ngành từng bước điều chỉnh số lượng cấp phó các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Tất cả các sở, ngành của TP Đà Nẵng đều có số lượng cấp phó đúng quy định (Ảnh: HC)

Năm 2018, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Công văn 1872/UBND-SNV ngày 16/3 chỉ đạo tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí lại số lượng cấp phó, thực hiện xong trước ngày 30/6; giao cho người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, lấy kết quả thực hiện là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Hiện tất cả các sở, ngành và tương đường của TP Đà Nẵng đều có không quá 03 cấp phó, đúng theo quy định tại Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Đối với cấp chi cục, hiện Đà Nẵng có 16 chi cục đều có số lượng cấp phó đúng quy định; riêng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở LĐ-TB-XH hiện có 03 cấp phó đúng theo Quyết định thành lập nhưng so với tỉ lệ trên tổng số công chức là quá nhiều.

Đối với cấp phòng thuộc Sở, đa số Thông tư của các Bộ chuyên ngành hướng dẫn cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Sở không quy định số lượng cấp phó phòng chuyên môn. Do vậy TP Đà Nẵng vận dụng Thông tư 15/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ, tạm thời quy định cấp phòng thuộc sở có không quá 02 cấp phó. Đến nay còn số ít đơn vị còn 01 – 02 phòng chuyên môn có 03 cấp phó, chưa thực hiện sắp xếp xong (nhưng đơn vị đã có lộ trình sắp xếp).

Đối với cấp phòng thuộc UBND quận, huyện, theo Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. quận, thị xã, TP thuộc tỉnh thì số lượng cấp phó các phòng chuyên môn được quy định không quá 03 người. Hiện nay ở các quận, huyện thuộc TP Đà Nẵng cũng không có đơn vị nào có số lượng cấp phó vượt quy định.

Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP Đà Nẵng, hiện 11/12 đơn vị có không quá 03 cấp phó (thực hiện tương tự như cấp sở); chỉ có 01/12 đơn vị là BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông công chính có số lượng 04 cấp phó do quá trình sát nhập theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành có 14 đơn vị số lượng 03 cấp phó, còn lại đều có số lượng 01 – 02 cấp phó theo đúng quy định (không tính đơn vị sự nghiệp ngành GD-ĐT có số lượng cấp phó thực hiện đúng theo hạng trường).

Trong số 14 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành có 03 cấp phó, theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, có 04 đơn vị đang trong giai đoạn chuẩn bị cổ phần hóa trong năm 2018 nên được cho phép giữ 03 cấp phó; còn lại hầu hết là các đơn vị ngành y tế có số giường bệnh lớn và các đơn vị quy mô lớn, có trên 150 người làm việc, được xem xét bố tí 03 cấp phó.

Ngoài ra, có 04 đơn vị gồm Trung tâm văn hóa Điện ảnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại sau khi sắp xếp (sát nhập) có số lượng cấp phó vượt quy định (có từ 03 – 05 cấp phó) được tạm thời giữ nguyên và có lộ trình điều chỉnh đến cuối năm 2020.

 

TIN LIÊN QUAN
HẢI CHÂU
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều