Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn chính thức 2018

Hoàng Thanh

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa chính thức công bố điểm chuẩn chính thức 2018.

Theo đó, điểm chuẩn vào các ngành của Đại học Bách khoa Hà Nội như sau:

Điểm chuẩn này được xác định dựa trên điểm xét ĐX như sau
Đối với tổ hợp môn không có môn chính
ĐX = [ Môn1+Môn2 + Môn3 ] + Điểm ưu tiên KV/ĐT + Điểm ưu tiên xét tuyển.
Đối với tổ hợp môn có môn chính
ĐX = [ Môn chính x 2 + Môn2 + Môn3 x ¾, làm tròn đến 2 chữ số thập phân] + Điểm ưu tiên
KV/ĐT + Điểm ưu tiên xét tuyển.
Không có ngành/chương trình nào phải sử dụng tiêu chí phụ để xét trúng tuyển, thí sinh đạt điểm chuẩn này là trúng tuyển.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet