Đại học Bách khoa Hà Nội quán triệt NQ Đại hội XII của Đảng

Hoàng Anh

Ngày 21/09/2016, Đảng ủy Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có PGS Hoàng Minh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; PGS Nguyễn Văn Khang – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy Ban Giám hiệu, Thường vụ Công đoàn, Thường vụ Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường, lãnh đạo Chính quyền, Công đoàn các Khoa, Viện, Phòng, Ban, Trung tâm và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS Hoàng Minh Sơn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 01 – CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Trường cần tập trung trí tuệ, tư duy nghe báo cáo viên tuyên truyền để nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và điểm mới trong văn kiện Đại hội XII.
Hội nghị đã được nghe PGS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày 9 nội dung cốt lõi xuyên suốt và phân tích một số điểm mới trong văn kiện Đại hội XII; đồng thời báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, một số nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XII.  
Tại Hội nghị, báo cáo viên cũng nhấn mạnh đến những vấn đề quan trọng được nêu trong tiêu đề Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng bao gồm 5 thành tố cơ bản, đó là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Hội nghị đã giúp toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường nắm được nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng; Đồng thời vận dụng vào thực tiễn công việc, để Nghị quyết thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet