Đại học Nông lâm TP HCM công bố ngưỡng điểm xét tuyển 2018

Hoàng Thanh

Đại học Nông lâm TP HCM vừa công bố ngưỡng điểm xét tuyển 2018.

Cụ thể, điểm đủ điều kiện xét tuyển (điểm sàn) là tổng điểm của 3 môn lập thành tổ hợp xét tuyển, chưa nhân hệ số môn chính (đối với ngành Ngôn ngữ Anh) và đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có), cụ thể điểm sàn các ngành như sau:


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet