Đại hội Chi bộ Khối Dân Đảng nhiệm kỳ 2017-2020 thành công tốt đẹp

Diệu Thùy

Ngày 09/10/2017 tại Hà Nội, Chi bộ Khối Dân Đảng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Phó Thống đốc NHNN; Đ/c Lê Quốc Nghị - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW), Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Cơ quan NHTW, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ. Về phía Chi bộ Khối Dân Đảng có Đ/c Trần Việt Bắc - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW, Bí thư Chi bộ Khối Dân Đảng, các đồng chí Ban Chấp hành Chi bộ, Đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ. 

Chi bộ Khối Dân Đảng là chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan NHTW có 14 đảng viên trên tổng số 16 cán bộ, sinh hoạt tại 2 tổ đảng gắn với 3 bộ phận chuyên môn: Văn phòng Đảng ủy cơ quan NHTW, Văn phòng Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương và Đoàn Thanh niên NHTW.

Quang cảnh đại hội

Tại Đại hội, ông Lê Hồng Sơn - Phó Bí thư Chi bộ đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2010.

Báo cáo nêu rõ, bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Ban Lãnh đạo NHNN và Đảng ủy Cơ quan NHTW, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên của Chi bộ đã chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo Cơ quan Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn thanh niên NHTW triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng.

Chi bộ Khối Dân Đảng đã lãnh đạo và tổ chức triển khai đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 đề ra, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ và xây dựng phong trào về công tác Đảng, công tác Công đoàn và Đoàn thanh niên tại Cơ quan NHTW.

Nhiều mặt hoạt động của Chi bộ đạt kết quả tích cực, trong đó có một số hoạt động nổi bật như triển khai công tác chính trị tư tưởng; Thực hiện thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW và số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Triển khai tốt công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Đẩy mạnh công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Do vậy, 100% đảng viên trong Chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các nội quy, quy định của ngành Ngân hàng; không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; đoàn kết nhất trí, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh toàn diện.

Nhìn chung, nhiệm kỳ qua công tác Đảng tại Chi bộ Khối Dân Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng đã được chú trọng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể quần chúng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Cơ quan NHTW; nội dung sinh hoạt hàng tháng đã phong phú, chất lượng sinh hoạt Chi bộ từng bước được nâng cao, có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Báo cáo cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ Khối Dân Đảng nhiệm kỳ 2017-2020. Trong đó, nổi bật là Chi bộ Khối Dân Đảng sẽ bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Ngành, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng ủy cơ quan NHTW xác định những nhiệm vụ trọng tâm: Phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh hằng năm; 3 cơ quan chuyên trách đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Công đoàn cơ sở Khối Dân Đảng đạt Công đoàn xuất sắc; 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan NHTW, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 01-02 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của 3 cơ quan chuyên trách theo Điều lệ, Quy chế làm việc và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHTW…

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ Khối Dân Đảng nhiệm kỳ 2015-2017; Các tham luận của các đảng viên trình bày tại Đại hội đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để đẩy mạnh hơn nữa công tác Đảng, công tác Công đoàn, công tác Thanh niên tại Chi bộ nói riêng và cơ quan NHTW nói chung.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Kim Anh – Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN đánh giá cao kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ mà Chi bộ Khối Dân Đảng đề ra trong nhiệm kỳ 2017-2010, ông Nguyễn Kim Anh lưu ý Chi bộ Khối Dân Đảng trong thời gian tới đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ, nguyên tắc trong sinh hoạt, nâng cao tính chiến đấu trong Đảng; Nỗ lực hơn nữa trong việc sinh hoạt đảng theo chuyên đề, phấn đấu Chi bộ Khối Dân Đảng trở thành hình mẫu trong việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề trong các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Cơ quan NHTW.

Thứ hai, cần tích cực chủ động sáng tạo trong tham mưu, đề xuất đột phá để triển khai các công tác chuyên môn của 3 cơ quan là đầu não trong thực hiện công tác đảng, đoàn thể. Đây là nhiệm vụ quan trọng, toàn thể đảng viên trong Chi bộ phải phát huy hết năng lực, sự sáng tạo của mình. Đặc biệt, cần quan tâm tới phương pháp triển khai để đi vào thực chất, góp phần tích cực vào việc nâng cao đạo đức công vụ, công chức tại Cơ quan NHTW.

Thứ ba, phải tích cực phối hợp để phát huy sức mạnh của từng đảng viên thành sức mạnh tập thể cho hoạt động chung của Chi bộ, nâng cao hơn nữa sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động của các bộ phận chuyên môn trong Chi bộ. Ban Chấp hành Chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa chương trình công tác hàng năm của đơn vị, đồng thời tăng cường tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, của người đứng đầu đơn vị và làm tốt công tác dân vận.

Các đảng viên dự Đại hội đã tín nhiệm bầu 03 đồng chí vào Ban chấp hành Chi bộ Khối Dân Đảng nhiệm kỳ 2017-2020. Trong đó, đồng chí Trần Việt Bắc được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Hồng Sơn giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Đại hội giao Ban Chấp hành Chi bộ căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng Chương trình hành động cụ thể để tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện trong cả nhiệm kỳ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet