Đại hội Công đoàn TT&TT Việt Nam khóa XV nhiệm kỳ 2018 - 2023

Sáng 8/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cùng Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã dự Đại hội Công đoàn TT&TT Việt Nam lần thứ XV nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Cùng tham dự Đại hội có 238 đại biểu đại diện cho hơn 77.000 đoàn viên Công đoàn ngành TT&TT.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn TT&TT Việt Nam khóa XV nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Phan Tâm nhận định: Đại hội Công đoàn TT&TT Việt Nam lần thứ XV nhiệm kỳ 2018 – 2023 là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động (CNVCNLĐ) ngành TT&TT.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu tại Đại hội.

“Cùng với quá trình phát triển của đất nước, các cán bộ, CNVCNLĐ ngành TT&TT đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Trong những năm đổi mới và quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, ngành TT&TT Việt Nam đã và đang tiếp tục phát triển vững mạnh, tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Thứ trưởng Phan Tâm khẳng định.

Về kết quả hoạt động của Công đoàn TT&TT Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018, Thứ trưởng đánh giá cao việc hoạt động của các cấp Công đoàn đã được đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, hướng về cơ sở, gắn bó với cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Kết quả sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, CNVCNLĐ  và tổ chức Công đoàn có ý nghĩa thiết thực, khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm to lớn của Công đoàn TT&TT Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung và sự nghiệp phát triển của ngành TT&TT nói riêng.

Tham dự Đại hội có 238 đại biểu đại diện cho hơn 77.000 đoàn viên Công đoàn TT&TT Việt Nam.

Tuy nhiên, phong trào CNCVNLĐ của Công đoàn TT&TT Việt Nam vẫn còn một số hạn chế. Chẳng hạn: Hoạt động của các cấp công đoàn tuy có đổi mới, nhưng nhìn chung chưa ngang tầm và chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi trong giai đoạn mới. Chưa chủ động trong việc phối hợp với chuyên môn đồng cấp nên các hoạt động công đoàn có lúc, có nơi chưa thực sự bám sát nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hình thức và phương pháp trong công tác tuyên truyền, vận độngvề chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với đoàn viên công đoàn chưa thật sự phong phú, đa dạng và đi vào chiều sâu.Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của người lao động chưa kịp thời, nhất là những cơ quan, đơn vị đang thực hiện đổi mới, sắp xếp bộ máy,các doanh nghiệp đang cơ cấu lại và cổ phần hóa.

Cán bộ công đoàn một số nơi trình độ còn hạn chế, thụ động trong công tác, chưa chủ động tham mưu với Cấp uỷ và phối hợp với chuyên môn để giải quyết kịp thời những nhu cầu bức xúc, chính đáng của đoàn viên công đoàn.Công tác xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên còn gặp nhiều khó khăn…

Về mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới của Công đoàn TT&TT Việt Nam, Thứ trưởng Phan Tâm gợi mở một số vấn đề. Đáng chú ý là trong bối cảnhViệt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO (Tổ chức Thương mại thế giới), tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), sẽ có tác động trực tiếp đến ngành TT&TT và Công đoàn Việt Nam, Công đoàn TT&TT cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác công đoàn các cấp, bảo đảm có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng trước yêu cầu và nhiệm vụ mới ngày càng cao;

Phối hợp với lãnh đạo chuyên môn trong việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhiệm vụ, tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Kết luận số 79/NQ-TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị…

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đề nghị các cấp Công đoàn TT&TT Việt Nam tập trung 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2018 – 2020

Cũng tại Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đề nghị các cấp Công đoàn TT&TT Việt Nam tập trung 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2018 – 2020 để hoạt động của tổ chức công đoàn thực sự hiệu quả. Một là thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, bảo vệ người lao động. Hai là xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là người đứng đầu phải giỏi, ngang tầm nhiệm vụ. Ba là đổi mới phương thức hoạt động, công đoàn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của công nhân lao động, đồng thời xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn TT&TT Việt Nam lần thứ XV nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 38 thành viên, trong đó có Chủ tịch Công đoàn Báo Bưu điện Việt Nam Vũ Thị Huệ.

Ông Chu Văn Bình tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam khóa XV nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất khoá XV nhiệm kỳ 2018-2023, ông Chu Văn Bình tái đắc cử chức Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

Bình Minh

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều