Trang 81
Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11

Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Hội lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 7/5.
Xem thêm trên infonet