Đại hội Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT khóa II (nhiệm kỳ 2017 - 2022)

Bình Minh

Đại hội Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT khóa II (nhiệm kỳ 2017 - 2022) vừa diễn ra chiều 31/10/2017 tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ TT&TT, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam, lãnh đạo và khoảng 140 hội viên của Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT.

Chủ đề của Đại hội là Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, Nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nhận định Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT xứng đáng là tổ chức nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, vận động cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng khẳng định: Từ ngày thành lập đến nay vừa tròn 5 năm, từ chỗ chỉ có 95 hội viên, Hội đã có 211 hội viên, đây là một bước tiến lớn.

“Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT đã phát huy được phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ cơ quan, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT xứng đáng là tổ chức nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, vận động cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ TT&TT, Hội Cựu chiến binh Việt Nam”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh.

Toàn cảnh Đại hội với sự tham dự của khoảng 140 hội viên Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, trong những năm tới, đất nước vẫn còn có nhiều khó khăn, ngành TT&TT còn đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi các cấp hội, hội viên của Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT phải nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong tác xây dựng Hội, phấn đấu hoàn thành tốt công tác được giao.

Thứ trưởng chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm mà Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Tuyên truyền giáo dục hội viên thường xuyên học tập, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, động viên hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội; Từng bước đổi mới nội dung hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả; Tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, cơ hội, gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan; đi đầu trong bảo vệ Đảng và xây dựng Đảng bộ Bộ TT&TT trong sạch, vững mạnh...

Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu chiến binh Việt Nam, biểu dương những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT

Cũng tại Đại hội, biểu dương những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT, Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Phải luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, nhạy bén nắm bắt tình hình để xây dựng niềm tin cho hội viên;

Quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại hội XI của Đảng xác định cho cựu chiến binh Việt Nam, đó cũng là chủ đề xuyên suốt của Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 6 (diễn ra trong tháng 12/2017);

Quán triệt, vận dụng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Một số vấn đề cấp cách về xây dựng Đảng hiện nay”, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, trong đó coi trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị;

Luôn bám sát sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ TT&TT và sự chỉ đạo của Trung ương Hội, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động thiết thực, hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hội, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Bộ TT&TT, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Chăm lo đời sống cho hội viên, hoàn thành tốt công tác tình nghĩa, giúp nhau xóa đói giảm nghèo...

Nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp và nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai (từ trái qua phải) nhận Kỷ niệm chương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Trong khuôn khổ Đại hội, Ban Tổ chức đã công bố quyết định tặng Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho 6 đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền của Bộ TT&TT gồm: Bộ trưởng Trương Minh Tuấn (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT); nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, nguyên Thứ trưởng Trần Đức Lai, nguyên Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Lê Nam Thắng.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng đã trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho 1 tập thể và 7 cá nhân của Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT.

Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT.

Kết thúc Đại hội, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới của Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT đã chính thức ra mắt với 21 thành viên; Thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Bá Minh dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 6.

Một số chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT: Phấn đấu 100% hội viên được học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT lần II, các quy định của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; 100% hội viên gương mẫu, nói đi đôi với làm, xây dựng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ và Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT trong sạch, vững mạnh; 100% chi hội cựu chiến binh cơ sở đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”...

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet